ยินดีต้อนรับสู่ Wittaya.net

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

It must be center

It must be center

สนทนาภาษาเขมร

หน่วยงาน : อัธยาศัย
ระดับ : การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 116

เรียนภาษาเขมรจากโฆษณา

หน่วยงาน : อัธยาศัย
ระดับ : การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 23

การอ่านภาษาเขมร

หน่วยงาน : อัธยาศัย
ระดับ : การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 93

เรียนภาษาเขมรจากเพลง

หน่วยงาน : อัธยาศัย
ระดับ : การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 13

อ่านหนังสือเรียน ป.1 ภาษาเขมร

หน่วยงาน : อัธยาศัย
ระดับ : การศึกษาตามอัธยาศัย
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 122