บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

Japanese

รูปภาพ
These are the material.
1. Colloquial Japanese
https://ia800202.us.archive.org/5/items/ColloquialJapanese_201602/Colloquial%20Japanese.pdf
sound :
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/colloquial/language/japanese.php
2. Duolingo : English (https://www.duolingo.com/)
3. Indian Professor
https://www.youtube.com/watch?v=dwd_Z917XGI&list=PLbMVogVj5nJRmUlVaKDlcYHdecA_WFLVv
4. การติดตั้งคีย์บอร์ดให้ใช้ Microsoft IME