บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

หนัง Advanced Grammar in Use V3 แบบ txt

https://archive.org/stream/3AdvancedGrammarInUse3rdEdition/3_Advanced_Grammar_in_Use_-_3rd_Edition_djvu.txt

บัตรคำเรียนภาษาอังกฤษโดยคนเวียดนาม

https://nphuc.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/ankiflashcard/
http://subs2srs.sourceforge.net

ภาษาอังกฤษ
https://ankiweb.net/shared/info/715945745

บันทึกทั่วไป

https://ankiweb.net/shared/info/726972638
https://www.thoughtco.com/list-of-verbs-followed-by-gerund-or-infinitives-1211246
ฝากบทความเรื่อง Suffix ไว้ทำบัตรคำ
http://www.englishhints.com/list-of-suffixes.html
http://www.englishhints.com/suffix-list.html

รวมแฟ้มเสียง Rosetta Stove
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2nTaM4Fn5WUOMio9cixhaW_Dl2gjC4pI

แก้ไขแฟ้มนี้ด้วย
ให้เป็นบทที่ 7
https://vimeo.com/album/4439585/video/205658247

ความรู้พื้นฐานสำหรับการใช้งานโปรแกรม Anki
http://finpapa.ucoz.ru/docs/manual.html
Alex Verneer เขียนคู่มือสำหรับการใช้งาน หลักการการจำ และการอธิบายรายละเอียดไว้ที่นี่ (มี pdf ด้วยนะ)
https://alexvermeer.com/anki-decks/

การคืนพื้นที่ของโทรศัพท์ Android
https://www.cnet.com/how-to/5-tricks-to-free-up-space-on-your-android-phone/