บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2017

รวมบัตรคำและสื่อสำหรับทำบัตรคำที่น่าสนใจ

1. รวมหนังสือที่จะเอามาทำบัตรคำ (ขาด Basic แต่ไม่เป็นไร)
1.1 Cambridge English Vocabulary in Use Elementary
1.2 Cambridge English Vocabulary in Use Intermediate
1.3 Cambridge English Vocabulary in Use Intermediate
1.4 Cambridge English Vocabulary in Use Upper Intermediate
1.5 Cambridge English Vocabulary in Use Upper Advanced

2. รวมชุดบัตรคำ ... in Use (เตรียมทำในอนาคต)
3. รวมชุดบัตรคำ ... colocation(เตรียมทำในอนาคต)