บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

ซอพท์แวร์ช่วยในการทำบัตรคำ

https://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php
http://www.striphtml.com/
wxMP3gainPortable โปรแกรมสำหรับแแปลงระดับเสียงให้เท่ากัน

Community Meeting

ลองเขียนเรื่องจากนี้ดู
http://www.leicester.gov.uk/your-council/decisions-meetings-and-minutes/types-of-council-meeting/
Today I attened my community meeting at the community hall with about 100 people. We discussed and took dicision about many projects such as