บันทึกคำศัพท์ภาษาเขมรและข้อมูลอื่นๆ

1. คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณต่างๆ จากบริษัท YCHHE
2. คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุคอนกรีต
3.

อื่น
1. เอกสารให้คำแนะนำสำหรับผู้อพย ในการหางานทำในประเทศสหรัฐ เขาสอนตั้งแต่ การหางาน, การอ่านโฆษณา, วิธีกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน, การเตรียมตัวสัมภาษณ์ มีทั้งเวอร์ช้นสำหรับคนเวียดนาม, และเเวอร์ชันเขมร
2. แหล่งเดียวกับข้อ 1 แต่ชื่อ Basic Workplace Math for Non-Native English Speakers.
3. หนังสือ Travels in the Central Parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos มี 2 เล่ม และรวมทั้งเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเขมรอีกด้วย มีแฟ้มในแบบ mobi (ที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็มี)
4. น่าอ่่าน Our Little Siamese Cousin

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull