เว็บไซต์นวนิยายออนไลน์ภาษาอังกฤษ

1. A Game of thrones และ Harry Porter
2. The Wonderful Wizard of Oz และ หนังสือ Great American Novel อื่นๆ
3. The God Father (มีแบบ epub, mobi และ txt ด้วย) ตัวเว็บหลักมีนิยายเรื่องหลักๆ จำแนกไปตามระดับคึวามยากด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull