บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

บันทึกคำศัพท์ภาษาเขมรและข้อมูลอื่นๆ

1. คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณต่างๆ จากบริษัท YCHHE
2. คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุคอนกรีต
3.

อื่น
1. เอกสารให้คำแนะนำสำหรับผู้อพย ในการหางานทำในประเทศสหรัฐ เขาสอนตั้งแต่ การหางาน, การอ่านโฆษณา, วิธีกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน, การเตรียมตัวสัมภาษณ์ มีทั้งเวอร์ช้นสำหรับคนเวียดนาม, และเเวอร์ชันเขมร
2. แหล่งเดียวกับข้อ 1 แต่ชื่อ Basic Workplace Math for Non-Native English Speakers.
3. หนังสือ Travels in the Central Parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos มี 2 เล่ม และรวมทั้งเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเขมรอีกด้วย มีแฟ้มในแบบ mobi (ที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็มี)
4. น่าอ่่าน Our Little Siamese Cousin

เว็บไซต์นวนิยายออนไลน์ภาษาอังกฤษ

1. A Game of thrones และ Harry Porter
2. The Wonderful Wizard of Oz และ หนังสือ Great American Novel อื่นๆ
3. The God Father (มีแบบ epub, mobi และ txt ด้วย) ตัวเว็บหลักมีนิยายเรื่องหลักๆ จำแนกไปตามระดับคึวามยากด้วย