จบหลักสูตร TU-Teasol

หลักสูตรนี้ชื่อหลักสูตร TU-TESOL จัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนที่ท่าพระจันทร์ เป็นหลักสูตรระยะเวลา 60 ชม. เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60 เป็นเวลา 10 อาทิตย์ เรียนกันอิ่มไปเลย

เนื้อหาการเรียนก็เรียนเรื่องวิธีการสอน (Teaching methodologies) ,การสอนภาษาและวัฒนธรรม (Language and cross-cultural knowledge) สมัยนี้จะสอนแต่ภาษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสอนเรื่องวัฒนธรรมไปด้วยนะ, Language Assesment การวัดผลการเรียน, Classroom action research การวิจัยในชั้นเรียน (เรียนแนวคิดบ้างต้น) อาจารย์ที่สอนก็มี 4 ท่าน (เป็นอาจารย์ฝรั่งหนึ่งท่าน) เวียนกันมาสอน

ห้องเรียนก็มีเพื่อนร่วมชั้นประมาณ 25 คน (จริงๆ มี 30 คนแต่ก็จะมาๆ ขาดๆ เหลืออยู่ประมาณเท่านี้) อาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นครู บางคนก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้ว บางคนก็สอนในวิชาอื่นแต่อยากมาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่ทำงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือสอนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ บรรยากาศในห้องโดยรวมๆ ก็สนุกสนานคุ้นเคยกันดีครับ มีการแบ่งกลุ่มกันทำงานในห้องบ่อยมาก ทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ เยอะ

สิ่งที่ได้คือ ความคิดใหม่ๆ ในการสอนภาษา จากเดิมเราก็เป็นนักเรียนมาก่อน และเราจะถูกสอนมาด้วยวิธีที่เรียกว่า The Grammar-Translation Method คือ การเรียนเพื่อแปลเป็นหลัก แปลภาษาต่างประเทศให้เข้าใจ แล้วแปลภาษาเราตอบกลับไป การเรียนแบบนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเอง ที่สำคัญคือ มันไม่ค่อยเน้นไปที่การสื่อสาร มีแต่อ่านเขียนเป็นหลัก ขณะที่สมัยนี้มีสารพัดวิธีที่หันมาเน้นการฟังและพูดุโต้ตอบมากขึ้น

แต่จะว่าไป ผมกลับชอบวิธี The Grammar-Translation Method นะครับ เพียงแต่ผมคิดว่ามันถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง (ใช้มากเกินไป, การไม่เสริมทักษะอื่นเข้าไป, การไม่สามารถประยุกต์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้) และคิดว่าวิธีการนี้คงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผมได้

โดยรวมๆ เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มาก สำหรับผู้สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรนี้ ได้ที่ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพนี้ถ่ายร่วมกับพี่ๆ จากสุรินทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull