แนวคิดปรับปรุงเนื้อหาใน Khmersren.com ให้เป็นเว็บไซต์สำหรับ polyglot

อ่าน Marketing Permission มา เขาก็บอกให้เรารู้จักคิดว่า หากจะสร้างบริการอะไร ก็ให้คิดถึงการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าตลอดชีวิตเลย

แต่ปัญหาคือ สินค้าบางอย่างเราซื้อใช้กันตลอด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่สินค้าบางชนิด สินค้าบางชนิดในชีวิตหนึ่งก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ้างครั้งสองครั้ง เช่น รถยนต์ บ้าน แต่บางอย่างนี่ทั้งชีวิตหนึ่งคงจะซื้อแค่ครั้งเดียว เช่น หลักสูตรการเรียนประถม การผ่าตัดทำจมูก

แต่เราในฐานะผู้ผลิตอาจจะสามารถปรับสินค้าที่คนให้คนสามารถใช้ตลอดชีวิตได้ เช่น เรื่องการศึกษานั้น เราจะเห็นว่า แต่ก่อนก็มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเรียนจบแล้วก็จบเลย ต่อมาก็มีการนำเสนอเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต จบไปแล้วก็กลับมาเรียนทักษะที่ต้องการเพิ่มเติมได้ เป็นการขยายภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (และขยายหน่วยงาน ขยายงบประมาณของหน่วยงานไปด้วย)

สำหรับหลักสูตรสอนภาษาเขมรเขมรของผมที่ www.khmersren.com​ นั้น ผมก้เริ่มปรับมาสักหน่อยเหมือนกัน

คือแทนที่จะสอนภาษาเขมรแค่อย่างเดียว ผมก็นำเสนอในแง่ว่า เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนกลายเป็น "คนหลายภาษา" (polyglot)

เรียนแล้วก็เรียนได้เรื่อยๆ ครับ ตามความสนใจของเรา เรียนเป็นงานอดิเรกได้

เปลี่ยนเป้าหมายแล้ว ก็ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างหลักสูตรกันต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull