สรุปเนื้อหาจากหลักสุตร Facebook Marketing: A Step-byStep to Your First 1000 Fanมาสรุปเนื้อหาจาก Facebook Marketing: A Step-byStep to Your First 1000 Fan

คอร์สนี้สอนให้เราสร้างเพจ แล้วโพสท์ข้อมูลที่เป้นประโยชน์ โพสท์เราจะไปปรากฎในฟีดของผุ้ที่ไลค์เพจเรา ยิ่งเราทำให้โพสท์ของเพจเราไปปรากฎในฟีดได้มากเท่าใด คนก็จะเห็นโพสท์เรามากขึ้น ทำให้เรามีโอกาสเผยแพร่ข่าวสารได้มาก นำไปสู่การโน้มน้าวใจชักชวนให้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น

ในคอร์สก็จะสอนตั้งแต่พื้่นฐานการตั้งชื่อ หลักการทำงานของเฟซบุคส์ที่จะตัดสินใจแสดงโพสท์ของเราให้ปรากฎในฟิดของคนอื่นๆ ซึ่งหากทำถุกที่ ถูกเวลา ถูกรูปแบบ เราก็จะได้จำนวนการปรากฎมากๆ ได้

แต่สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดนัก คือ เรื่องของเนื้อหาโพสท์ คุณภาพของโพสท์ มีการกล่าวถึงเพียงแค่ว่าว่า เนื้อหาที่น่าสนใจ เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แต่ก็พูดเพียงผ่านๆ เท่านั้น

ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ที่ผมไม่ได้ให้ความสนใจนัก แต่ผมก็ดูจนจบเพราะอยากทราบว่าโดยรวมๆ เทคนิคแบบนี้เขาทำกันอย่างไรบ้าง

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้คือ ทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าในเรื่องการตลาดออนไลน์ เนื้อหาที่มีการพูดถึงจะแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ

เรื่องแรกเกี่ยวกับการติดต่อกับคนโดยตรง การสร้างเนื้อหาที่ดี ที่คนชอบ การสร้างชุมชน การเชื่อมคนเข้าด้วยกัน

ส่วนเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ เราจะโพสท์แบบไหน เวลาใด อย่างไร ทำให้สอดคล้องก้บสิ่งที่เฟซบุค(หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ) ส์เป็นว่าโพสท์ของเรานั้นเป็นโพสท์ทีดี มีคุณภาพ และนำไปแสดงมากขึ้น

ทั้งสองเรื่องก็สำคัญนะครับ เพียงแต่ความความถนัด ความชอบ ก็จะทำให้ผมมุ่งไปในแนวทางแรกมากกว่า

ก็เป็นประสบการณ์ครับ คราวต่อไปเวลาจะเลือกคอร์ส(หรือหนังสือ ฯลฯ) ก็จะได้มีแนวทางในการเลือกมากขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull