บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 7, 8, or 10

รูปภาพ
บันทึกไว้ที่นี่ครับ
Enable the (Hidden) Administrator Account on Windows 7, 8, or 10

สรุปเนื้อหาจากหลักสุตร Facebook Marketing: A Step-byStep to Your First 1000 Fan

รูปภาพ
มาสรุปเนื้อหาจาก Facebook Marketing: A Step-byStep to Your First 1000 Fan

คอร์สนี้สอนให้เราสร้างเพจ แล้วโพสท์ข้อมูลที่เป้นประโยชน์ โพสท์เราจะไปปรากฎในฟีดของผุ้ที่ไลค์เพจเรา ยิ่งเราทำให้โพสท์ของเพจเราไปปรากฎในฟีดได้มากเท่าใด คนก็จะเห็นโพสท์เรามากขึ้น ทำให้เรามีโอกาสเผยแพร่ข่าวสารได้มาก นำไปสู่การโน้มน้าวใจชักชวนให้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น

ในคอร์สก็จะสอนตั้งแต่พื้่นฐานการตั้งชื่อ หลักการทำงานของเฟซบุคส์ที่จะตัดสินใจแสดงโพสท์ของเราให้ปรากฎในฟิดของคนอื่นๆ ซึ่งหากทำถุกที่ ถูกเวลา ถูกรูปแบบ เราก็จะได้จำนวนการปรากฎมากๆ ได้

แต่สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดนัก คือ เรื่องของเนื้อหาโพสท์ คุณภาพของโพสท์ มีการกล่าวถึงเพียงแค่ว่าว่า เนื้อหาที่น่าสนใจ เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แต่ก็พูดเพียงผ่านๆ เท่านั้น

ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ที่ผมไม่ได้ให้ความสนใจนัก แต่ผมก็ดูจนจบเพราะอยากทราบว่าโดยรวมๆ เทคนิคแบบนี้เขาทำกันอย่างไรบ้าง

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้คือ ทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าในเรื่องการตลาดออนไลน์ เนื้อหาที่มีการพูดถึงจะแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ

เรื่องแรกเกี่ยวกับการติดต่อกับคนโดยตรง การสร้างเน…