เรียนจบวิชา Viral Copywriting: How to Create Sticky Stories that Sell!

เรียนวิชา Viral Copywriting: How to Create Sticky Stories that Sell! จาก Udemy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลา 2 วันเต็ม ช่วงวันหยุดปิยะมหาราช 22-23 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา

ใช้เวลา 2 วันเต็ม ช่วงวันหยุดปิยะมหาราช 22-23 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา

เนื้อหาก็เป็นการสอนการสร้างสื่อโดยรวมๆ (ทั้งการเขียน การสร้างวิดิโอ การทำโฆษณา) ที่จะช่วยดึงดูดใจและโน้มน้าวผูู้สนใจ

วิดิโอคลิปเสียงชัดเจน แบ่งเป็นคลิปสั้นๆ มีสไลด์ประกอบเน้นประเด็นที่สำคุญ

โดยรวมๆ ก็สนุกดี มีจุดที่ฟังยากบ้าง(ฟังเสียงไม่ชัด) แต่ไม่มาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull