บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2013

ไปร่วมรายการวิทยุ

รูปภาพ
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 ไปออกรายการวิทยุเสียงคนสุรินทร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ คลื่น FM 97.5 MHz กับ อ.ฉัตรชัย พร้อมกับ อ.วิมลพรรณ พูดเรื่องอินเทอร์เนตกับชีวิตปัจจุบันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว (ครั้งแรกไม่ได้ตามภาพมาเก็บไว้) ก็สนุกดีครับ ไม่ค่อยตื่นเต้น เขาถามอะไรมาก็ตอบไป


แค่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

นิยาม "ภาษาเพื่อการสื่อสาร"

สมัยนี้หลักสูตรภาษาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะภาษาอาเซียนทั้งหลาย ซึ่งภาษาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาษาของประเทศในอาเซียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงภาษาที่มีการใช้ในประเทศอาเซียนด้วย จึงนับรวมภาษาอังกฤษ จีน หรือจะรวม เกาหลี ญี่ปุ่นไปด้วยก็ได้เช่นกัน ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่และมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมสูงมากในภูมิภาคนี้

หน่วยงานที่จัดการศึกษาหลายๆ หน่วยก็สร้างหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนขึ้นมาจำนวนมาก หลักสูตรที่มักจะถูกนำเสนอในช่วงแรกแรกๆ คือ หลักสูตรที่ระบุเป้าหมายของหลักสูตรไว้ในชื่อเลยว่า "เพื่อการสื่อสาร" เช่น ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร แม้เป้าหมายของหลักสูตรจะระบุว่า เพื่อการสื่อสาร แต่หากจะดูรายเนื้อหาและกิจกรรมแล้วจะเน้นไปที่บางทักษะเป็นพิเศษ

บทความนี้ต้องการชี้ให้ิเห็นถึง นิยามของคำว่า "เพื่อการสื่อสาร" สำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปของบางหน่วยงาน

เำพื่อการสื่อสาร คืออะไร
การจัดการเรียนการสอนจะต้องสร้างทั้งทักษะและเนื้อหา เนื้อหาดูจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ทักทาย สถานการณ์ในห้องเรียน การนับเลข การซื้อของ บอกวั…

แนะนำวิทยุแห่งประเทศไทย ภาคภาษาต่างประเทศ

รูปภาพ
ผมเพิ่งทราบนะครับ ว่า กรมประชาสัมพันธ์ของไทยเรา มีรายการวิทยุภาคภาษาต่างประเทศ(World Service) ด้วย เพราะเคยพยามค้นหามาตลอดแต่เพิ่งมาเจอ (หรือเพิ่งมีก็ไม่รู้)

สำหรับภาคภาษาต่างประเทศก็เป็นการออกอากาศรายการข่าว 10 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาฮาซามาเลเซีย ลาว เขมร พม่า และเวียดนาม ความยาวในการออกอากาศก็ขึ้นอยู่กับภาษาครับ ภาษาไทยยาว 60 นาทีบ้าง 30 นาทีบ้าง หลายครั้งต่อวัน ส่วนภาษาที่อยู่ท้าย เช่น เขมร นี่ก็มีความยาว 15 นาทีต่อวัน วันละ 1 ครั้ง

การได้ฟังข่าวเป็นภาษาอื่นๆ แต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกํบเรา ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และคำศัพท์ที่ได้ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยสนใจติดตามได้ที่ http://www.hsk9.org/และฟังย้อนหลังได้ที่นี่

XHTML & CSS : 21 - Padding

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 20 - Background Images

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 19 - text-align and Changing Background Color

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

Language Teaching Methodologies

Language Teaching Approaches and Methods from emma.a
สไลด์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งน่าจะเหมาะกับครูที่สอนวิชา ภาษา... เพื่อการสื่อสาร(ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้X

ซึ่งในสไลด์ก็กล่าวถึงแนวทางการสอนต่างๆ ได้แก่ Grammar Translation Method , Direct Method และ Audio Lingual Method และแนวคิดอื่นๆ ที่สำคัญๆ ในวงการนี้ (พวก 2w3p)XHTML & CSS : 18 - font-weight & font-style

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 17 - RGB Color and Line Spacing

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 16 - Intro to CSS

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 15 - Lists

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 14 - Table width, cellpadding, and cellspacing

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 13 - colspan & Annoying People

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS