บทเรียน XHTML & CSS

ผมทยอยแปลจาก www.thenewboston.org
ส่วนที่แปลเสร็จแล้วผมจะทำลิงก์ให้เรื่อยๆ ครับ

1 - Downloading a Text Editor
2 - Creating our First Webpage
3 - body and headers
4 - Paragraphs and Line Breaks
5 - Bold, Italics, and Comments
6 - Adding Links to our Webpage
7 - Creating a Link Within a Web Page
8 - Email Links and Tool Tips
9 - Adding Images to the Webpage
10 - Resizing Images
11 - Tables
12 - Table Headers and Movie Stars!
13 - colspan & Annoying People
14 - Table width, cellpadding, and cellspacing
15 - Lists
16 - Intro to CSS
17 - RGB Color and Line Spacing
18 - font-weight & font-style
19 - text-align and Changing Background Color
20 - Background Images
21 - Padding
22 - Border
23 - Margin
24 - Width & Height
25 - Styling Links
26 - Styling Tables
27 - Background Images
28 - Style More Than One Elements & Span!
29 - div
30 - Styling Using Classes
31 - IDs
32 - Child Selectors
33 - Pseudo Elements
34 - External Style Sheets
35 - Overriding Styles
36 - Absolute Positioning
37 - Relative Positioning
38 - Fixed Positioning
39 - Max Width & Height
40 - Introduction to Forms
41 - Check Boxes & Radio Buttons
42 - Drop Down Lists
43 - Text Areas
44 - Passwords & Upload Buttons
45 - Submitting Forms
46 - How to Publish Your Website!

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull