วิดิโอคำบรรยายเรื่อง แนวโน้มของการพัฒนาเกม Game Development platform

แนวโน้มของการพัฒนาเกม Game Development platform โดยคณะสารสนทเทศ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครับ
ไม่รู้ว่าตอนที่ 1 หายไปไหน

เห็นเริ่มจากตอนที่ 2
และตอนอื่นๆ อยู่ใน Youtube.com ตามรายการต่อไปนี้
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull