ความแตกต่างระหว่าง To และ For

บางที่เราอาจะสับสนว่าเมื่อไหมควรใช้ to และ for เพราะทั้งสองคำมีความหมายใกล้เีคียงกันในวิิดิโอนี้อาจารย์เขามาอธิบายว่า
- to ใช้ในกรณีที่มีการโอน ย้าย สิ่งของอะไรให้คนอื่น
- for ใช้ในกรณีที่เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull