การส่งงานตามความคืบหน้า และส่งงานตามระยะเวลา

วิธีการส่งงานแบบหนึ่งที่ผมคุ้นเคยและทำเป็นปกติในระหว่างทำงานประจำคือ การส่งงานตามคืบหน้า เมื่อได้รับงานมอบหมายงานชิ้นหนึ่งมา ก็ลงมือทำจนเสร็จ แล้วก็ส่งมอบงานนั้นให้คนอื่นต่อไป หากงานชิ้นนั้นมีปริมาณมากก็จะมีการแบ่งเป็นงวดๆ เช่น งวดละครึ่งหนึ่ง เป็นต้น แต่อย่างก็ตาม งานจะส่งมอบได้ก็ต่อเมื่อทำได้ครบตามที่กำหนด ปัญหาของวิธีนี้คือ เมื่อเราทำงานไม่เสร็จ มีอุปสรรคที่ไม่คาดคิด เราก็ส่งงานไม่ทันเวลาและหัวหน้างานจะทราบว่างานมีปัญหาก็ต่อเมื่อใกล้จะถึงกำหนดส่งแล้ว

ในวงการพัฒนาซอพท์แวร์ ส่วนใหญ่ก็มีวิธีการส่งงานตามแบบนี้เช่นกัน ยกเว้นซอพท์แวร์บางตัว เช่น Ubuntu มีวิธีการส่งงานแปลกออกไป คือ การส่งงานตามระยะเวลา คือ การออกซอพท์แวร์ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแปลว่า ผู้พัฒนาซอพท์แวร์นี้ เขาจะมีการวางแผนระยะยาวไว้เช่นเดียวกับการทำงานทั่วๆ ไป แต่จะแบ่งงานเป็นงวดๆ งวดละ 6 เดือน แล้วพัฒนาโปรแกรมให้เสร็จในระยะเวลา 6 เดือน

หากงานที่ำทำมีปัญหา ก็จะมีการตัดสิ่งที่ทำไม่เสร็จสมบูรณ์ออกไป เพื่อให้สามารถส่งมอบงานออกมาให้ได้ แล้วเลื่อนสิ่งที่ค้างไปพัฒนาต่อในรอบ 6 เดือนถัดไป เงื่อนไขสำคัญของงานทำงานแบบนี้คือ ห้ามเลื่อนเวลาส่งงานเป็นอันขาด และมีการยอมรับว่าทำได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งแค่นั้น การทำงานแบบนี้จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถตรวจพบได้เร็ว ถูกนำมาพูดคุยได้เร็วยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องมาช่วยแก้กันตอนท้ายๆ ทีเดียว

ในความเห็นของผมวิธีแรกเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีกับการทำงานประจำที่เราคุ้นเคย มีขั้นตอนชัดเจน รู้ปัญหาและอุปสรรคมากพอสมควร ส่วนวิธีที่สองเหมาะก้ับการลงทำในเรื่องที่เราไม่คุ้นเคย เพื่อ แสวงหาวิธีการและแนวทางใหม่ๆ

หากเราพยามทำงานประจำด้วยวิธีแบบที่สอง คุณจะต้องมาเสียเวลาเตรียมการส่งมอบงานแต่ละครั้งโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้งานยิ่งช้า ส่วนการทำงานที่เราไม่คุ้นเคย เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ นั้น หากเราทำด้วยวิธีแรก ปัญหาที่เกิดขึ้นจะถูกพบและนำเสนอเพื่อหาแนวทางช้าเกินไป

สำหรับตัวผมเองเมื่อต้่องพบกับบทบาทใหม่ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องทิ้งความเคยชินเดิมๆ และฝึกการทำงานแบบที่สองให้มากหน่อยครับ และต่อไปท่านก็คงจะเห็นผลงานที่สร้างโดยวิธีนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull