บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2013

ย้ายบล็อกแล้วนะครับ

ท่านผู้ชมทุกท่านครับ

ผมได้เลิกเขียนบล็อกที่นี่แล้ว โดยย้ายไปเขียนที่ www.wittaya.net จึงขอเชิญติดตามได้ที่บล็อกใหม่นะครับ

ไปร่วมรายการวิทยุ

รูปภาพ
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 ไปออกรายการวิทยุเสียงคนสุรินทร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ คลื่น FM 97.5 MHz กับ อ.ฉัตรชัย พร้อมกับ อ.วิมลพรรณ พูดเรื่องอินเทอร์เนตกับชีวิตปัจจุบันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว (ครั้งแรกไม่ได้ตามภาพมาเก็บไว้) ก็สนุกดีครับ ไม่ค่อยตื่นเต้น เขาถามอะไรมาก็ตอบไป


แค่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

นิยาม "ภาษาเพื่อการสื่อสาร"

สมัยนี้หลักสูตรภาษาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะภาษาอาเซียนทั้งหลาย ซึ่งภาษาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาษาของประเทศในอาเซียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงภาษาที่มีการใช้ในประเทศอาเซียนด้วย จึงนับรวมภาษาอังกฤษ จีน หรือจะรวม เกาหลี ญี่ปุ่นไปด้วยก็ได้เช่นกัน ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่และมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมสูงมากในภูมิภาคนี้

หน่วยงานที่จัดการศึกษาหลายๆ หน่วยก็สร้างหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนขึ้นมาจำนวนมาก หลักสูตรที่มักจะถูกนำเสนอในช่วงแรกแรกๆ คือ หลักสูตรที่ระบุเป้าหมายของหลักสูตรไว้ในชื่อเลยว่า "เพื่อการสื่อสาร" เช่น ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร แม้เป้าหมายของหลักสูตรจะระบุว่า เพื่อการสื่อสาร แต่หากจะดูรายเนื้อหาและกิจกรรมแล้วจะเน้นไปที่บางทักษะเป็นพิเศษ

บทความนี้ต้องการชี้ให้ิเห็นถึง นิยามของคำว่า "เพื่อการสื่อสาร" สำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปของบางหน่วยงาน

เำพื่อการสื่อสาร คืออะไร
การจัดการเรียนการสอนจะต้องสร้างทั้งทักษะและเนื้อหา เนื้อหาดูจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ทักทาย สถานการณ์ในห้องเรียน การนับเลข การซื้อของ บอกวั…

แนะนำวิทยุแห่งประเทศไทย ภาคภาษาต่างประเทศ

รูปภาพ
ผมเพิ่งทราบนะครับ ว่า กรมประชาสัมพันธ์ของไทยเรา มีรายการวิทยุภาคภาษาต่างประเทศ(World Service) ด้วย เพราะเคยพยามค้นหามาตลอดแต่เพิ่งมาเจอ (หรือเพิ่งมีก็ไม่รู้)

สำหรับภาคภาษาต่างประเทศก็เป็นการออกอากาศรายการข่าว 10 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาฮาซามาเลเซีย ลาว เขมร พม่า และเวียดนาม ความยาวในการออกอากาศก็ขึ้นอยู่กับภาษาครับ ภาษาไทยยาว 60 นาทีบ้าง 30 นาทีบ้าง หลายครั้งต่อวัน ส่วนภาษาที่อยู่ท้าย เช่น เขมร นี่ก็มีความยาว 15 นาทีต่อวัน วันละ 1 ครั้ง

การได้ฟังข่าวเป็นภาษาอื่นๆ แต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกํบเรา ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และคำศัพท์ที่ได้ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยสนใจติดตามได้ที่ http://www.hsk9.org/และฟังย้อนหลังได้ที่นี่

XHTML & CSS : 21 - Padding

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 20 - Background Images

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 19 - text-align and Changing Background Color

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

Language Teaching Methodologies

Language Teaching Approaches and Methods from emma.a
สไลด์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งน่าจะเหมาะกับครูที่สอนวิชา ภาษา... เพื่อการสื่อสาร(ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้X

ซึ่งในสไลด์ก็กล่าวถึงแนวทางการสอนต่างๆ ได้แก่ Grammar Translation Method , Direct Method และ Audio Lingual Method และแนวคิดอื่นๆ ที่สำคัญๆ ในวงการนี้ (พวก 2w3p)XHTML & CSS : 18 - font-weight & font-style

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 17 - RGB Color and Line Spacing

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 16 - Intro to CSS

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 15 - Lists

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 14 - Table width, cellpadding, and cellspacing

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 13 - colspan & Annoying People

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 12 - Table Headers and Movie Stars!

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 11 - Tables

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 10 - Resizing Images

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 9 - Adding Images to the Webpage

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 8 - Email Links and Tool Tips

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

แนะนำรายการ "อ่านเกมส์กลยุทธ์" และรายการ

รูปภาพ
รายการ"อ่านเกมส์กลยุทธ" เป็นรายการที่พูดถึงกลยุทธ์สินค้าต่างๆ ที่เราีุคุ้นเคยกันดี วิทยากรจะพูดถึงที่มาที่ไป ความสำเร็จและความล้มเหลวของกลยุทธ์เหล่านั้น พร้อมทั้งวิจารณ์ให้เราฟัง โดยมีวิทยากรคือ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และคุณอาทิตย์ โกวิทวรางกูร

เมื่อเทียบกับวงการกีฬา หุ้น และการเมือง จะมีรายการเหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่ในวงการตลาดเรากลับไม่ค่อยเห็นกันรายการนี้นำเสนอทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม GMM One และสามารถดูจากรายการวิดิโอใน youtube

เมื่อผมลองอ่านความเห็นท้ายวิดิโอ พบว่า รายการนี้เผยแพร่แค่ 12 ตอน ก่อนจะถูกทอดออกไป แต่อย่างไรก็ตาม 12 ตอนนั้นก็เป็นตอนที่น่าติดตามชมไม่น้อย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากติดตามต่อ ก็สามารถติดตามได้จาก รายการวิทยุ Bussiness Connection ซึ่งก็มีเนื้อหาบางส่วนที่คล้ายกัน จัดโดยสองพิธีกรคนเดิม

The Last Stand นายอำเภอคนพันธุ์เหล็ก

รูปภาพ
อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ กลับมาแล้วครับ คราวนี้มาเป็นนายอำเภอในเมืองเล็กๆ ที่ต้องรวบรวมลูกน้องเท่าที่มีต่อสู้กับกองทัพของนักค้ายาเสพติด ที่จะต้องผ่านเมืองของเขาเพื่อข้ามพรมแดน

เนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับ มันก็ทื่อๆ เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ไม่มีซ่อนเงื่่อน ไม่มีหักมุม

แต่มีข้อสังเกตที่คิดว่าน่าสนใจดังนี้

ประการแรกเป็นหนังบู๊เล็กๆ ที่ทำออกมาได้ดี ตัวละครก็มีไม่มาก เป็นการสู้ระหว่างตำรวจไม่กี่คน กับ ผู้ร้ายกลุ่มเล็กๆ โดยมีฉากหลังเป็นเมืองบ้านนอก ส่วนเรื่องแอ็คชั่นก็ทำได้ดี ยิงกันเปรี้ยงปร้างได้สนุก แต่คงจะไม่อลังการขนาด James Bond 007 หรือ Die Hard เอาว่าสนุกได้แบบประหยัดๆ

อีกประการคือ อาร์โนลด์ ในเรื่องนี้เล่นเป็นนายอำเภอสูงอายุ ที่อยากมาใช้ชีวิตสงบเงียบที่บ้านนอก อายุอานามในเรื่องก็พอๆ กับอายุจริงของดารา วัยขนาดนี้จะให้สะพายปืนไล่ยิงหลานๆ ก็ไม่ใช่แนว เรื่องนี้เลยออกแนวสุขุม คอยวางแผนให้รุ่นเด็กๆ เขาบู๊หนักๆ ไป แทน

รวมๆ ก็สนุกดีครับ ดูได้แต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้จำเป็นพิเศษ

การตรึงบทความในบล็อกเกอร์

รูปภาพ
่ก่อนอื่นต้องขอแจ้งสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่า บล็อกที่ท่านกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ทำงานบน Blogger นะครับ ผมใช้บริการที่นี่มาตั้งแต่ 2007 ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาตั้ง 7 ปีแล้ว ตอนแรกๆ มีหลายคนที่รู้จักคนเขียนอยู่ แต่ตอนหลังเหมือนจะเหลือผมแค่คนเดียวที่ยังทำ แม้อาจจะห่างๆ ไปบ้างในบางช่วง

สิ่งหนึ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์มีคือ ระบบที่ตรึงบทความความบทความให้คงที่อยู่ข้างบนตลอด และ้เร็วๆ นี้ผมเพิ่งมาพบวิธีการดังกล่าวในบทความเรื่อง How to Make a Sticky Post in Blogger จาก wikihow ซึ่งมีหลายวิธี ผมเลือกใช้วิธีที่สองที่ดูง่ายๆ ดี โดยการสร้าง Gadget แบบ custom html แล้วลากมาวางที่ในพื้นที่ของบทความได้เลย สิ่งที่ผมเล่ามานี้ผมใช้บล็อกเกอร์จะรู้ว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรสำหรับเขาแต่สำหรับ ผู้อ่านทั่วๆ ไป นั้น ผมก็ขอแจ้งว่า การที่สามารถตรึงบทความในบล็อกเกอร์ได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นหลายอย่างในการนำเสนอข้อมูลบบล็อกนี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงคือ ผมสามารถเขียนบทความสั้นๆ ทักทายกับท่านผู้ชมได้ หรือสามารถนำเอาหน้าเพจ มาวางไว้ด้านบนของบทความ ทำให้มีพื้นที่ในการสนทนากันมากขึ้น และน่าจะเป็นประ…

ความสัมพันธ์อยุธยา – โปรตุเกส

รูปภาพ
แนะนำวิดิโอคำบรรยายจากการสัมนา "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" เมื่อวันที่ 26 27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอนเด็กๆ เรียนเรื่องวิชาภูมิศาสตร์จำได้ว่าประเทศบราซิลเท่านั้นที่พูดภาษาโปรตุเกส (ดาราฟุตบอลก็พูดโปรตุเกส) ประเทศที่เหลือเหมือนจะพูดสเปน (ไม่นับประเทศเล็กประเทศน้อยสารพัดนะ) แต่ดินแดนบราซิลที่พวกเขาครอบครองได้ก็กว้างขวางเหลือเกินแล้ว

ตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกส "อย่างเป็นทางการ" ในระยะสั้นๆ ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาข้อพิพาทอะไรกับสยาม เพราะอยุธยาไม่ใช่เป้าหมายของโปรตุเกส (ไม่มีเครื่องเทศ) ส่วนคนโปรตุเกสจำนวนมากที่เข้ามาในอยุธยาและยังอาศัยอยู่ต่อจากนั้น ก็เป็นคนที่หนีออกมาจากการปกครองของโปรตุเกสวิดิโอนี้เป็นการบรรยายพิเศษของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้จะเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมประเทศต้นๆ สามารถสะสมกำไรจากการค้าขายเครื่องเทศอย่างมหาศาลในระยะสั้นๆ แต่ก็ไม่สามารถสะสมความมั่งคั่งไว้ได้ ต่างจากเจ้าอาณานิคมรุ่นห…

แนะนำการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Phonics

รูปภาพ
มีเหตุให้ผมต้องสอนภาษาอังกฤษครับ (ครูสมัยนี้จะสอนภาษาเดียวสงสัยจะยาก มีโอกาสก็น่าจะลองดู ) แต่ผมไม่อยากให้ภาษาอังกฤษที่ผมสอนมันเหมือนกับการเรียนในโรงเรียน ผมพยามหาวิธีอื่นๆ ดู กระทั่งพบวิดิโอเด็กหญิงคนหนึ่งที่สนทนาด้วยภาษาอังกฤษชัดเจนมาก และพบว่าเธอได้รับการฝึกด้วยวิธี Phonic

ผมได้ยินเรื่องวิธีการสอนแบบ Phonic ครั้ืงแรกจากผู้ก่อตั้งบ้านเด็กหลายภาษา โรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งในสุรินทร์ ครั้งนั้นผมไม่ได้สนใจเลย เพราะคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ใช้ แต่พอกลับไปดูอีกครั้งก็พบว่าวิธีนี้สามารถประยุกต์ได้กับทุกภาษา และจริงๆ แล้ว ก็ใช่ว่าผมจะไม่รู้จักมัน ผมเคยเรียนภาษาดัวยซอพท์แวร์ Click Phonics เมื่อประมาณปี 2551 ก็พบว่ามันเป็นวิธีเรียนที่คล้ายกัน ( จริงๆ ชื่อมันก็คล้ายกันอยู่แล้ว)

แต่หลักการของการเรียนวิธีนี้ก็มีอะไรหลายๆ ที่น่าศึกษา ที่ผมนำเสนอข้างล่างนี้สิ่งที่ผมรวบรวมได้ในระยะสั้นๆ

1. ความหมายของ Phonics
จากเว็บไซต์ about.com ให้ความหมายว่า ในศตวรรษ
ที่ 19 คำว่า phonics มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า phonectics (สัทศาสตร์ - สาขาย่อยของภาษาศาสตร์ที่ประกอบด้วยการศึกษาเสียงพูดของมนุษย์) แต่ในศตวรรษที่ …

How did I become fluent in 11 languages. ผมสามารถเรียน 11 ภาษาได้อย่างไร?

รูปภาพ
หนุ่มวัย 20 ปี Alex Rawlings เป็นผู้ชนะการแข่งขัน ชาวอังกฤษที่พูดภาษาอื่นได้มากที่สุดจัดโดยสำนักพิมพ์ Collins โดยเขาพูดได้ถึง 11 ภาษา คือ อังกฤษ , กรีก , เยอรมัน ,สเปน ,รัสเซีย,ดัทช์ ,อัฟริกัน(ใช้พูดในประเทศอาฟริกาได้ โดยมีต้นกำเนิดจากชาวดัทช์ในสมัยศต.ที่ 17),ฝรั่งเศส ,ฮิบรูว,คาตาลัน(ส่วนหนึ่งของสเปน) และ อิตาลีผมขอสรุปเนื้อหาดังนี้

1. แม่เป็นลูกครึ่งกรีก ตอนเล็กแม่พูดกรีก อังกฤษ และฝรั่งเศส(นิดหน่อย) กับเขา
2. เรียนเยอรมัน และรัสเซีย ในมหาวิทยาลัย
3. ตอนนี้มาอยู่ที่รัสเซียได้ 8 เดือน เลยได้ภาษารัสเซีย
4. ด้วยความที่เด็กๆ ต้องไปเยี่ยมญาติที่กรีก และพ่อทำงานที่ญี่ปุ่น 4 ปี ทำให้รู้สึกว่าเวลาไปต่างประเทศ จะพูดกับเด็กประเทศอื่นไม่รู้เรื่อง
5. ตอนอายุ 14 ปี ไปเนเธอแลนด์ แต่ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง ถึงแม้ไม่รู้เรื่องก็ยังชอบฟัง พอกลับมาบ้านก็เรียนภาษาดัทช์จากหนังสือและซีดี เสร็จแล้วกล้ับไปใหม่ก็คุยกับเขาได้
6. เรียนภาษาอัฟริกัน เพราะภาษานี้มีพื้นฐานจากภาษาดัชท์ และอยากรู้ว่ามีการแปรผันระหว่างภาษาทั้งสองอย่างไร ซึ่งก็พบว่าน่าสนใจมาก
7. เขาพบว่าิวิธีเรียนง่ายที่สุด คือ เรียนจากบริบท เขาจำได…

XHTML & CSS : 7 - Creating a Link Within a Web Page

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 6 - Adding Links to our Webpage

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

แนะนำวิดิโอที่สอน Bussiness Writing

รูปภาพ
ช่วงนี้อาจจะเบื่อเรียนภาษา XHTML แล้วนะครับ สลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันบ้าง

วิดิโอชุดนี้เป็นของ บริษัท CIS Trainning ซึ่งอธิบายแนวทางการแปลภาษาอังกฤษได้ดีมากครับ มีประมาณร้อยกว่าคลิ๊บ อยู่ใน youtube ท่านสามารถดูได้ โดยเข้าชมวิดิโอโดยตรงกับ youtube แล้วคลิ๊กในส่วน player list ทางด้านขวามือนะครับ

ส่วนข้างล่างคือตัวอย่างวิดิโอเพิ่มเติม
นอกภาษาอังกฤษแล้วทาง CIS ก็บริการเรียนฟรีบางส่วนด้วยนะครับ เนื้อหามีทั้งภาษาและคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงก์นี้เลย

XHTML & CSS : 5 - Bold, Italics, and Comments

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 4 - Paragraphs and Line Breaks

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 3 - body and headers

XHTML & CSS : 3 - body and headers
มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 2 - Creating our First Webpage

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS

XHTML & CSS : 1 Downloading a Text Editor

มีคำบรรยายภาษาไทย เปิดชมตรงปุ่มเลือกภาษา ได้เลยติดตามวิดิโออื่นๆ ได้จากบทเรียน XHTML & CSS


บทเรียน XHTML & CSS

ผมทยอยแปลจาก www.thenewboston.org
ส่วนที่แปลเสร็จแล้วผมจะทำลิงก์ให้เรื่อยๆ ครับ

1 - Downloading a Text Editor
2 - Creating our First Webpage
3 - body and headers
4 - Paragraphs and Line Breaks
5 - Bold, Italics, and Comments
6 - Adding Links to our Webpage
7 - Creating a Link Within a Web Page
8 - Email Links and Tool Tips
9 - Adding Images to the Webpage
10 - Resizing Images
11 - Tables
12 - Table Headers and Movie Stars!
13 - colspan & Annoying People
14 - Table width, cellpadding, and cellspacing
15 - Lists
16 - Intro to CSS
17 - RGB Color and Line Spacing
18 - font-weight & font-style
19 - text-align and Changing Background Color
20 - Background Images
21 - Padding
22 - Border
23 - Margin
24 - Width & Height
25 - Styling Links
26 - Styling Tables
27 - Background Images
28 - Style More Than One Elements & Span!
29 - div
30 - Styling Using Classes
31 - IDs
32 - Child Selectors
33 - Pseudo Elements
34 - External Style Sheets
35 - Overriding Styles
36 - Absolute Posit…

การปรับแต่งโปรแกรม VLC Player ให้แสดง caption ภาษาไทย

รูปภาพ
เดี๋ยวนี้การเล่นวิดิโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากแฟ้มวิดิโอปกติซึ่งข้างในก็มีภาพกับเสียงอยู่แล้ว ท่านยังมีทางเลือกในการสั่งให้เล่นคำบรรยาย (caption - ผมเขียนอธิบายสั้นๆไว้ในบทความนี้) ได้อีกด้วย โดยคำบรรยายนั้นจะแยกมาเป็นแฟ้มต่างหาก ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ที่เห็นนิยมกันมากที่สุดคือ .srt

โดยปกติแฟ้มคำบรรยายนี้ จะถูกตั้งชื่อเดียวกับชื่อวิดิโอที่มันใช้เล่นประกอบ เช่น แฟ้มวิดิโอ 001.flv จะมีการตั้งชื่อแฟ้มคำบรรยายว่า 001.srt และวางไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เมื่อแฟ้มวิดิโอถูกเล่น โปรแกรมที่เล่นแฟ้มวิดิโอนั้น ( เช่น Windows Media Player , VLC ฯลฯ) จะมองหาคำบรรยาย และนำมาแสดงพร้อมๆ กับวิดิโอที่เล่นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหากต้องการเืลือกให้แสดงคำบรรยายจากแฟ้มอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ภาพด้านล่างแสดงวิดิโอที่ถูกเล่นพร้อมคำบรรยาย (ลูกศรชี้)


อย่างไรก็ตามโปรแกรมเล่นวิดิโอหลายโปรแกรม (จริงๆ น่าจะทุกโปรแกรม) ก็ต้องการปรับแต่งรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติม (ถ้าไม่ทำจะพบว่าคำบรรยายจะกลายเป็นตัวหนังสือสี่เหลี่ยม) ซึ่งในที่นี้ผมจะกล่าวถึงการปรับแต่งโปรแกรม VLC ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แฟ้ม .srt…

Hans Rosling อธิบายแนวโน้มคุณภาพชีวิตสำหรับ 200 ประเทศ ในช่วง 200 ปี ใน 4 นาที

Hans Rosling อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสาธารณสุข มาอธิบายแนวโน้มคุณภาพชีวิตสำหรับ 200 ประเทศ ในช่วง 200 ปี โดยใ้ช้เวลา 4 นาที นับเป็นการนำเสนอที่น่าทึ่งมาก

ท้ายสุดยังสรุปแนวโน้มอนาคตว่า ต่อไปคุณภาพชีวิตของทุกๆ ชาติในโลกก็จะดีขึ้นและใกล้เคียงกันมากขึ้น

วิดิโอคลิปนี้มีคำบรรยายภาษาไทยด้วยนะครับ เืลือกที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาทางด้านล่างวิดิโอได้เลย


แนะนำเว็บไซต์ Amara.org เว็บที่สร้าง Caption ให้กับวิดิโอต่างๆ

รูปภาพ
ก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนว่า caption คืออะไร ? มันคือคำบรรยายที่ปรากฎบนวิดิโอ คำบรรยายนี้ช่วยให้คนภาษาอื่นๆ สามารถเข้าใจเนื้อหาวิดิโอได้ หากมี caption ในภาษาที่เขาเข้าใจ และยังช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าใจเนื้อหาของวิดิโอได้

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่วิดิโออย่าง Youtube.com นั้น เขาจะอนุญาตให้เ้จ้าของวิดิโอสามารถสร้าง caption เป็นภาษาต่างๆ ในวิดิโอตัวเองได้

ผมเองได้มีแนวความคิดว่า วิดิโอบทเรียนต่างๆ อยู่ใน Youtube.com ซึ่งส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ หากเรานำมาสร้าง caption เป็นภาษาไทยและเผยแพร่ จะทำให้คนไทยสามารถศึกษาบทเรียนเหล่านั้นได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ก็ติดปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ ผู้ที่จะใส่ caption ได้ ต้องเป็นเจ้าของเท่านั้น

ผมเลยคิดเล่นง่ายๆ คือ ดาวน์โหลดวิดิโอเหล่านั้นมา แล้วอัพโหลดเป็นของตัวเอง ผลคือ เจ้าของวิดิโอเขารายงานให้ Youtube.com ลบวิดิโอนั้นทิ้งในเวลาไม่นาน

แต่ผมก็พบว่า มีเว็บไซต์หลายแห่งที่ให้บริการสร้าง caption สำหรับวิดิโอบน youtube.com (เขาบอกว่าใช้กับเว็บอื่นๆ ได้อีกหลายเว็บด้วย เช่น dailymotion.com เป็นต้น) หนึ่งในนั้นคือ Amara.org

ในเว็บแห่งนั้น…

บทเรียนเรื่อง การดาวน์โหลดวิดิโอจาก Youtube

รูปภาพ
เป็นบทเรียนสั้นๆ นะครับ เลยรวมวิดิโอทั้งสองตอนมาไว้ที่เดียวกันเลย

ตอนที่ 1 การดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม 4K Video Downloader
ตอนที่ 2 ตัวอย่างการใ้ช้งานโปรแกรม 4K Video Downloader

การปรับปรุงหน้าบล็อก www.wittaya.net ใหม่

หลังจากใช้เทมเพลตสีน้ำตาลทึมๆ มานานปี ผมก็เห็นว่าควรที่จะควรจะเปลี่ยนสีสันใหม่ให้สดใสสักหน่อย

ผมเลือกเทมเพลตนี้เพราะอยากได้อะไรที่สว่างๆ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรเพราะผมก็เปลี่ยนโทนสีเว็บมาบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

แต่สิ่งที่ใหม่จริงๆ คือ ความกว้างของช่องบทความครับ ปกติบทความของบล็อกนี้จะมีความกว้างประมาณ 440 px มาโดยตลอด เพราะในตอนเริ่มต้นการเขียนบล็อกนี่ ทางบล็อกเกอร์เขากำหนดความกว้างขนาดนี้มาให้ เวลาผมใส่รูปภาพและวิดิโอเลยยึดขนาดนี้มาตลอด แม้ผมจะเปลี่ยนหน้าตาของเว็บนี้สักกี่ครั้ง ผมก็ยังเลือกใช้ความกว้าง 4400 px ไม่เคยเปลี่ยน

แต่เวลามันก็ผ่านมานานเหลือเกินครับ ผมเริ่มวางวิดิโอมากขึ้นและพบว่า วิดิโอที่มีความกว้าง 420px ดูเหมือนจะเล็กเกินไป เราต้องการพื้นที่สำหรับวางวิดิโมากกว่านั้นแล้ว ก็ถึงเวลาเปลี่ยนกันสักทีแล้ว

หวังว่าทุกท่านคงจะชอบการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ครั้งนี้ และผมจะพยามพัฒนาบล็อกแห่งนี้ให้น่าสนใจมากขึ้น

ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับ

ปาฐกถาพิเศษ ของนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ณ ประเทศมองโกเลีย

รูปภาพ
ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัฒร ในพิธีเปิดประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ 7 ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย 29 เมษายน 2556ปกตินายกฯ ท่านนี้ก็ไม่ค่อยพูดอะไรที่มันหักหาญอะไรนัก แต่คราวนี้นับว่า"แรง" พอสมควรทีเดียว ใครสนใจภาษาอังกฤษก็ฟังได้นะครับ คำแปลของปาฐกถานี้อ่านได้จากเฟซบุคส์ขององค์ปาฐก

Secrets to Success, How Bad Do you Want it?

รูปภาพ
ไปเจอวิดิโอนี้ใน Youtube นะครับ จริงๆ ใครพูดเร็วขาดนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องหรอก แต่การคำบรรยายไว้ใต้วิดิโอด้วยครับ (ต้องดูโดยตรงๆ จาำก Youtube ตามลิงก์นี้)

ขอแนะให้ฟังครับ เพราะกระตุ้นเราได้ดีเหมือนกันและเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย ฟังแล้วจะเขียนความเห็นอะไรนิดหน่อยก็ตามสบายเลยนะครับ

12 design lessons learnt from jurassic park

ดูหนังเรื่องนี้ตอนอยู่ ม. 3 แหมแต่ีเวลาคิดถึงมันก็นึกถึงแต่ฉากเจอไดโนเสาร์เดินมา แล้วแก้วน้ำที่ตั้งอยู่ในรถมันกระเพื่อมหน่ะ (เป็นฉากที่ Terex โผล่หน่ะ)

12 design lessons learnt from jurassic park from Stinson Design
มีแง่มุมบางมุมมาให้คิดครับ (ไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้ )

ภาษาอังกฤษสำหรับโปรแกรมเมอร์ English For Programmer

เห็นสไลด์ชุดนี้ใน slideshare.net คิดว่าน่าสนใจมากเพราะโปรแกรมเมอร์บ้านเรา ที่เห็นส่วนมากภาษาก็ไม่ค่อยเก่าง ผู้จัดทำเขาิิวิเคราะห์กรณีที่ใช้บ่อย จากเว็บ stackoverflow.com เว็บกระดานข่าวถามตอบของพวกโปรแกรมเมอร์ เป็นหลัก อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

English for programmers 1 from littlev
ไสล์ชุดนี้มี 2 แฟ้ม ที่ผมนำมาฝังคือแฟ้มแรก ส่วนแฟ้มที่สองก็เข้าดูตามลิงก์นี้ได้เลย

การใช้งาน mod_rewrite ใน Apache

mod_rewite เป็นความสามารถหนึ่งของ Apache ทำให้ URL ในการเข้าชมเว็บไซต์ อยู่ในรูปแบบที่ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น (สำหรับมนุษย์ และ SEO ) ทั้งหลาย เช่น

URL : http://www.example.com/display.php?country=USA&state=California&city=San_Diego

เมื่อใช้ mod_rewrite ก็จะสามารถทำให้เป็นแบบนี้ได้
URL : http://www.example.com/USA/California/San_Diego

เดิมที่ผมไม่เคยคิิดจะใ้ช้อะไรหรอกครับ เพราะดูแล้วมันต้องตั้งค่านั้นค่านี้ ผมว่า แบบเดิมที่ปราฎในบรรทัดแรกมันทำความเข้าใจง่ายกว่ากันเยอะ

อยากไรก็ตามเมื่อเราใ้ช้งาน Framework ทั้งหลาย เขาจะใช้ mod_rewite อย่างมาก การจะเข้าใจการทำงานของ Framework จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าใจ mode_rewrite ในระด้ับหนึ่ง

ที่เขียนไว้นี้คงไม่ได้อธิบายการทำงานของ mod_rewrite ทั้งหมด แค่ฝากลิงก์ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ไปศึกษาต่อ สองลิงก์แรกเป็นภาษาไทย คือ
1. การสร้าง Virtual Host ใน Apache อันนี้เป็นการสร้าง Virtual Host เพื่อใช้ในการทดสอบ สิ่งที่เราทำจะได้ไม่ไปยุ่งกับงานเดิม (เข้า Local Server คนละพอร์ตไปเลย)

2. วิดิโอสอนตัวอย่างการใช้ rewite_mod

สอนง่ายๆ ทำตามได้…

วิดิโอคำบรรยายเรื่อง แนวโน้มของการพัฒนาเกม Game Development platform

รูปภาพ
แนวโน้มของการพัฒนาเกม Game Development platform โดยคณะสารสนทเทศ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครับ
ไม่รู้ว่าตอนที่ 1 หายไปไหน

เห็นเริ่มจากตอนที่ 2
และตอนอื่นๆ อยู่ใน Youtube.com ตามรายการต่อไปนี้
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12

การ Redirect กลับไปสู่ Picasaweb

รูปภาพ
เดิมผมฝากภาพไว้กับ picasaweb.google.com แล้วค่อยเอาภาพมาวางไว้ในบล็อกหรือเว็บที่ใช้งานอีกทีปลายปีที่แล้ว เมื่อเข้า picasaweb จะถูก redirect เข้าสู่ส่วน photo ใน Google Plus โดยอัตโนมัติ ซึ่งในส่วนนี้ไม่สามารถเอาภาพมาฝังในบล็อกได้ (มีลิงก์สำหรับฝังภาพ) ต้องหาทางดึง URL จริง ๆของภาพ เป็นที่วุ่นวาย

ลองค้นๆ ใน Google เจอบทความ Picasa web is now redirecting to Google+ ของคุณ Lauren Crabbe ซึ่งแนะนำว่า ให้เข้าตามลิง https://picasaweb.google.com/lh/myphotos?noredirect=1 จะเป็นการนำกลับไปสู่ picasaweb ได้ เลยใช้วิธีนี้ไปพลางๆ ก่อนก็แล้วกัน


แนะนำช่องวิดิโอสำหรับเรียนภาษาอังกฤษบน youtube จำนวน 2 ช่อง

รูปภาพ
ผมได้ไปเจอช่องวิดิโอใน youtube.com ซึ่งคิดว่าจะช่วยในการเีรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมาก 2 ช่อง เนื้อหาของวิดิโอเป็นเรื่องสารคดีที่น่าสนใจมาก พร้อมกับมีสคริปต์ที่ได้กรองมาแล้ว (ไม่ใช่ระบบถอดคำบรรยายอัตโนมัติของ youtube ซึ่งยังมีข้อผิดพลาดอยู่มาก และไม่เหมาะกับการใช้ฝึกภาษาอังกฤษ)

ขอนำเสนอตามลำดังต่อไปนี้

1. ช่อง journeymanpicturesช่องนี้เป็นช่องวิดิโอของเว็บไซต์ journeyman.tv ซึ่งให้บริการชมวิดิโอสารคดีพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ ผู้ัชมทั่วไปสามารถชมออนไลน์ฟรี แต่หากต้องดาวน์โหลดวิดิโอมาชมแบบออฟไลน์หรือใช้งานอื่นๆ ก็ต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย ตอนท้ายของวิดิโอแต่ละเรื่องจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์หลัก ตัวอย่างวิดิโอข้างบนก็จะมีหน้ารายละเีอียดวิดิโออยู่ที่เว็บไซต์หลัก ซึี่งในนั้นก็มีลิงก์คำบรรยายภาษาอังกฤษให้เราดาวน์โหลดไปศึกษาได้

2. ช่อง vice


เว็บไซต์หลักของช่องวิดิโอนี้คือ vice.com ช่องนี้จะฝังคำบรรยายภาษาอังกฤษไว้ในตัวเลย และบางทีก็มีของภาษาอื่น(ที่กรองแล้วด้วย) สามารถชมได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม cc ด้านล่างของวิดิโอ

แนวทางการใช้งาน
อย่าชมจนเพลินนะครับ อาจจะลองทดสอบหน่อยโดยการดาวน…

การบรรยายเรื่อง ถอดรหัสการตลาดยุัคใหม่ 3.0

รูปภาพ
การบรรยายเรื่อง ถอดรหัสการตลาดยุัคใหม่ 3.0 โดยดร.รัฐ ชนะดิเรก สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ บรรยายชุดนี้(ฉบับสมบูรณ์มี 5 คลิ๊ป) ให้ความรู้กับมากถีึงเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ และมีการยกเหตุการณ์ในเรื่องสามก๊กมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ และโดยเฉพาะเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจคลิ๊ปที่อยู่ใน youtube อาจไม่สมบูรณ์ ท่านอาจจะดูได้จาก เว็บไซต์เก็บวิดิโอคลิ๊ปของแอมเวย์ (รายการวิดิโฮอยู่ในลิสท์ด้านขวามือ)ครับ

ช่างคุย ๒๓๗ The VC Group โดย ดร. เจน จูฑา

รูปภาพ
รายการช่างคุย ตอน ๒๓๗ The VC Group โดย ดร. เจน จูฑา เป็นเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจในการพัฒนาสินค้าไอที จนเติบโตในระด้ับโลก ขอแนะนำสำหรับผู้เริ่มกิจการทั้งหลายครับ

ผมโดนเตือนเรื่องการอัพโหลดวิดิิโอละเมิดลิขสิทธิ์โดย youtube

รูปภาพ
บังเอิญผมเห็นวิดิโอข้างบนนี้น่าสนใจ อยากจะทำคำบรรยายภาษาไทยให้คนอื่นๆ ดูบ้าง แต่ใน youtube นั้น ผู้ที่ใส่คำบรรยายได้คือเจ้าของวิดิโอเท่านั้น ดังนั้นผมเลยเอาวิดิโอนี้มาอัพโหลดใหม่ใสช่องตนเองเลยเื่พื่อวันหลังจะได้มาใส่คำบรรยาย ผลคือเจ้าของเขาร้องเรียนมาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง youtube

เมื่อเราถูกร้องเรียน youtube จะแจ้งให้เราทราบเื่มื่อเข้าสู่ระบบ และบังคับให้เราไปศึกษาเรื่องสิทธิ์ที่ Copyright School (แบบว่าจะไปหน้าไหนก็ไม่ได้) มีการดูวิดิโอและแบบทดสอบอีกนิดหน่อย

ก็ขอเตือนมาสำหรับผู้ที่อัพวิดิโอซ้ำหรือวิดิโอที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ต้องระวังให้ดีนะครับ เดี๋ยวจะโดนแบนแอคเคาท์ง่่ายๆ นะ

การซ่อนตำแหน่งแฟ้มเพื่อป้องกันการดาวน์โหลดใน php

ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หากเราต้องการซ่อน URL ของแฟ้มไม่ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบ สามารถทำตามกระทู้เรื่อง how to hide the actual download folder location จาก stackoverflow ได้ครับ

ผมทำตามสคริปต์นี้ แต่แฟ้มที่โหลดมาไม่สมบูรณ์ โหลดมาแล้วเปิดไม่ได้ เสียเวลาไปหลายชั่วโมง ก่อนจะพบสาเหตุว่า เกิดจากผมไปสั่งคำสั่ง echo ก่อนคำสั่ง header จึงทำให้แฟ้มที่ส่งมาไม่สมบูรณ์

ดังนั้นในการทำงานด้วยคำสั่ง header ต้องระวังด้วยว่าจะต้องไม่มีการส่งค่าอะไรมาที่ Browser ก่อนคำสั่ง header นะครับ

และอีกอย่าง ผมพบว่า การทดสอบแฟ้มดาวน์โหลดนี้ ให้ใช้แฟ้มเท็กซ์ไฟล์ เป็นแฟ้มทดสอบดีที่สุด เพราะแฟ้มแบบนี้หากมีปัญขาก็สามารถเปิดดูได้ และเราจะเห็นอักขระที่เกิดหรือขาดไป ทำให้สันนิษฐานถึงปัญหาได้ง่ายขึ้นครับ (ตอนแรกใช้ .zip ก้บ .jpg พอมีปัญหาก็แค่เปิดไม่ได้ แต่จะไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย)

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)

รูปภาพ
วิดิโอจากงานเสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเมื่อต้นปี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI) ได้จัดการสัมนาวิชาการ “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” (ผมเขียนบล็อกไว้แล้วที่นี่) ต่อมา TDRI ได้เข้าไปร่วมวางยุทธศาสตร์การศึกษากับ สพฐ. การเสวนาครั้งนี้ก็เหมือนกับการสรุปข้อเสอนของ TDRI อีกครั้ง แต่อาจจจะพูดในวงแคบลงโดยมุ่งไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

แนวคิดของ TDRI ก็ไม่ซับซ้อน คือ เอากลไกตลาดมาใช้เลย ใครทำผลงานได้ดีก็ควรได้ผลตอบแทนดี ใครมีผลงานแย่ก็ต้องรับการแก้ไข ดูๆ มันไม่มีซับซ้อน แต่สภาพปัจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยกล้บไม่สามารถสร้างกลไกง่ายๆ นี้ได้

และข้อแก้ตัวที่ว่า ประเทศไทยทุ่มงบประมาณให้กับการศึกษาน้อยไป เป็นเรื่องไม่จริง ครูได้รับค่าตอบแทนน้อยก็เป็นเรื่องไม่จริงๆ

ผลการศึกษาไทยของประเทศไทยตกต่ำมานานแล้ว และกระทรวงศึกษาก็ทำเฉยๆ มาโดยตลอด ก็หวังว่าจะจะมีการขยับ…

Basic Sentence Patterns College Level

Facebook Non-Profit Best Practices Guide

จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องมีกระบวนการพัฒนา ซึ่งก็มีหลายแบบที่เห็นกันบ่อย คือ วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งผมยอมรับว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิต ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย ถึงเวลาทำก็ำทำไป จะทำอะไร ได้ผลอย่างไร ปรับแก้อย่างไร ไม่สน

เอ้า แต่คนเรามีเปลี่ยนกันได้ มาดูเอกสารฉบับนี้ก่อนก็แล้วกัน เป็นแนวทางการใช้งาน Facebook สำหรับองค์กรไม่หวังกำไร แต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ผลสำหรับคนทั่วไปและองค์กรที่หวังกำไรได้เช่นครับ

ลองดูนะครับ

Facebook Non-Profit Best Practices Guide by Ken Yeung

ประชาธิปไตยแบบจับฉลาก และแบบทางตรง

รูปภาพ
อาจารย์ไชยยันต์ ชัยพร บรรยายเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ในงานปาฐกถาปาจารยสาร “สังคมสยามตามทัศนะของปัญญาชนไทยหมายเลข 10” เนื่องในโอกาส อายุ 80 ปี สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่สวนเงินมีมา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (มีวิทยากรหลายคนมาพูด หากสนใจก็ดูรายละเอียดตามลิงก์ข้างต้นได้)

ช่วงนาทีที่ 8:40 มีการพูดถึงประชาธิปไตยแบบ sortition คือให้ประชาชน"จับฉลาก"เลือกผู้แทน แทนที่จะให้"เลือกตั้ง" นอกจากการเลือกตัวแทนด้านนิติบัญญัติก็ยังใช้วิธีนี้เลือกตัวแทนด้านบริหารและนิติบัญญัติเช่นกัน แต่ก็ยกเว้นบางตำแหน่งที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ เช่น ผู้บัญชาการทหาร ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ ) ซึ่งต้นแบบการปกครองแบบนี้ คือ การปกครองของนครเอเธนส์ในอดีต

ผมเพิ่งได้ฟัง อาจดูแปลกๆ แต่คิดดีๆ ก็ถูกอย่างทีว่าจริงๆ วิธีนี้ก็คงจะลดการซื้อเสียงได้

แต่จะ่ว่าไปแล้ว กระบวนการหาตัวแทนด้วยการจัุบฉลาก(หรือการสุ่มแบบอื่นๆ) ซึมอยู่ในชีวิตพวกเราโดยตลอด โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอน ตัวอย่างเช่น เด็กน้อยหาตัวแทนที่จะได้เล่นปิงปองโดยการโอน้อยออก(เพราะปิงปองเล่นได้แค่ที่ละ 2 คน) หรือในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เช่น …

แนะนำนิตยสารออนไลน์สองภาษา

รูปภาพ
สักย่อสิบปีก่อน มีนิตยสารชื่อ update (ถ้าจำไม่ผิด) เป็นนิตยสารที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาจะเป็นบทความภาษาอังกฤษเรื่องง่ายๆ โดยเขียนให้เราอ่านทั้งสองภาษา มีการสรุปคำศัพท์ยากๆ แนบตอนท้ายให้ด้วย การได้ผึกอ่านฝึกแปลจากภาษาหนึ่งไปภาษาหนึ่งทำให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้ดียิ่งขึ้น

บทความนี้ผมจะมาแนะนำนิตยสารสองภาษา ซึ่งสามารถเ้ข้าชมฟรีแบบออนไลน์ได้ ดังต่อไปนี้

1. นิตยสาร Buddyเร็วๆ นี้ ผมบังเอิญไปเจอนิตยสารเก่าๆ ที่บ้าน เป็นนิตยสารที่ชื่อ Khaosaner ฉบับเดือนมีนาคม 2011 เลยตามไปดูเว็บไซต์ของนิตยสาร ซึ่งก็คือ www.khaosaner.co.th เป็นเว็บไซต์แนะนำแหล่งกินแหล่งเที่ยว

แต่ส่วนที่น่าสนใจคือ ในเว็บไซต์เขามีนิตยสารออนไลน์ให้ดาวน์โหลดด้วย เดิมนั้นนิตยสารที่เผยแพร่ชื่อว่า khaosaner แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Buddy แล้ว เนื้่อหาก็แนะนำร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเว็บไซต์ ความพิเศษคือ นิตยสารฉบับนี้เป็นฉบับสองภาษา คือ ไทยและอังกฤษ เขียนไว้คู่คนเลย ทำใ้ห้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะใช้เป็นแนวทางในการฝึกเขียนหรือฝึกแปลใครสนใจก็สามารรถดาวน์โหลดนิตยสาร bud…

ทางเลือกสำรอง เมื่อ Google Reader ปิดให้บริการ

รูปภาพ
Google Reder เป็นบริการอ่านข้อมุลจากฟีดของ Google ซึ่งผมก็ใช้งานมาโดยตลอดเพราะสะดวกในการตามข่าวจากเว็บต่างๆ มากกว่าจะไล่เปิดที่ละเว็บ ในช่วงหลังมีกระแสข่าวว่าความนิยมของการอ่านข่าวแบบนี้น้อยลงไป (ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม แต่ผมก็ย้งใช้แบบสม่ำเสมอ) ในที่สุดก็ถึงคราวของ Google Reader

หลังจากข่าวการปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 56 ออกมา ก็มีผู้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้บริการจากเว็บไซต์อื่นๆ แทน

สำหรับผมพบว่า สำหรับผู้ใช้งาน Blogger.com มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ โดยในหน้าจัดการของ Blogger จะมีส่วนสำหรับการอ่านฟีดอยู่ข้างล่าง เราสามารถเพิ่มฟีด โดยการกดปุ่มเพิ่ม และเลืิอกเมนูนำเข้าเข้าจาก Google Reader ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ปล. สงสัยไม่ค่อยมีใครใช้ Blogger แล้วมั้ง ก็เลยไม่ค่อยมีการแนะนำแนวทางนี้

การแก้รัฐธรรมนูญ 2550 ในแง่การต่อสู้ทางวัฒนธรรม

รูปภาพ
การอภิปรายของสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ในการเสวนาหัวข้อ "แก้รัฐธรรมนูญ เพื่ออะไร เพื่อใคร??" เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 56 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.กิจกรรมนี้มีผู้อภิปรายหลายคน แต่คนที่ผมชอบที่สุดคือ บก.หลายจุด ความเห็นของเขาคือ การเปลี่ยนแปลงโครงการของสังคม(ในที่นี้คือการแก้รัฐธรรมนูญ) เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยคือการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ วัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หรือเขาเีรียกว่าวัฒนธรรมการเป็นเสรีชน และ การสร้างความเป็นเสรีชนไม่ใช่เริ่มจากการนำความคิดใหม่เข้ามา แต่ต้องเริ่มจากรื้อความคิดเดิมที่ฝังอยู่ในหัวเราออกไปก่อน

ติดตามการอภิปรายของวิทยากรท่านอื่นๆ ตามลิงก์ข้างล่าง ได้เลยครับ
- ใบตองแห้ง
- อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
- อ.วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ เสนอความสำคัุญของกระบวนการแก้ไข ซึ่งมีสำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญ
- อ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ สรุปความเป็นมาของรัฐธรรมนูญต่างๆ มีการแบ่งประเภท หมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายดี
- สรุปและตอบคำถาม

ความแตกต่างระหว่าง To และ For

บางที่เราอาจะสับสนว่าเมื่อไหมควรใช้ to และ for เพราะทั้งสองคำมีความหมายใกล้เีคียงกันในวิิดิโอนี้อาจารย์เขามาอธิบายว่า
- to ใช้ในกรณีที่มีการโอน ย้าย สิ่งของอะไรให้คนอื่น
- for ใช้ในกรณีที่เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้

โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการ "ข้าวมันไก่โก๊ะตี๋"

การบรรยายในโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการ "ข้าวมันไก่โก๊ะตี๋" โดย โก๊ะตี๋ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามการบรรยายครั้งนี้ โก๊ะตี๋พูดถึงเรื่องธุรกิจข้าวมันไก่ในช่วงครึ่งหลังของการบรรยาย ส่วนแรกเขาพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเองซะมาก หากใครย้ังจำเขาได้เดิมเขาชื่อ โก๊ะตี๋ ผีน่ารัก จากนั้นก็มีเรื่องความขัดแย้ง การขอแยกตัวออกมาทำงาน ชีวิตมีขึ้นมาลง ก่อนจะมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น อารามบอย ในตอนหลัีง (แต่ในช่วงหล้ีงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเรียกนามสกุลเขาเท่าไหร่)

แม้จะเีรียนในระบบแค่ ม.2 โก๊ะตี๋ไปได้ไกลมาก เส้นทางชีวิตของเขาเริ่มจาการเล่นลิเกที่มาจากที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา(สุพรรณบุีรี อ่างทอง ฯลฯ) เหมือนดาราตลกรุ่นพี่หลายๆ คน แต่ไปได้ไกลถึงผู้กำก้ับภาพยนต์และเจ้าของธุรกิจข้าวมันไก่ ซึ่งด้วยวัยขนาดนี้เขาน่าจะสร้างสรรค์อะไรได้อีกมาก

จากประวัติในช่วงต้นนั้น ทำให้เป็นว่าการมีพื้นเพมาจากชาวนาทำให้เขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดหลายๆ อย่างเมื่อเข้าสู่วงการบันเทิงและธุรกิจ แต่ดูเหมือนว่าโก๊ะตี๋ทำได้อีก ด้วยวิธีคิดที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แม้กระทั่งเล่าถึงการแก้ปัญหาในธุรกิจในช่วงหลังเขาก็ลุล่…

การพัฒนาทักษะในการฟังภาษาอังกฤษ

พวกฝรั่งนี้ไม่เหมือนคนไทยนะครับ สิ่งที่เขาพูดกลับไม่ค่อยใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเขียนเลย เรียกว่าเขียนอีกอย่างพูดก็อีกอย่าง แต่ถ้าให้อ่านช้าๆ เขาก็อ่านเหมือนกับที่เขียนได้ ( ใครที่เคยฟังเขมรสำเนียงพนมเปญก็จะเจอลักษณะแบบนี้ครับ ทั้งเปลี่ยนเสียงสระ ตัดพนัญชนะกล้ำออกไปเฉยเลย )

วิดิโอนี้จะมาแนะนำวิธีการฝึกฟังสิ่งที่พวกเขาพูดครับ

การพัฒนาเด็กหลายภาษา

การที่พ่อแม่จะหวังให้ลูกได้อะไรจากบริการการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐในปัจจุบันดูไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ สมัยนี้ช่วยตัวเองได้ก็ต้องทำแล้วนะครับ การสอนภาษาให้เด็กก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยากเกินไป

สำหรับคนสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นพวกสองภาษาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากเราได้ช่วยขัดเกลาหน่อยก็ง่ายกว่าคนที่ไม่มีทุนเหล่านี้มาแต่เดิมส่วนวิดิโออื่นๆ ในชุดนี้ได้แก่
เด็กสองภาษา (2/4 voicetv)
เด็กสองภาษา (3/4 voicetv)
เด็กสองภาษา (4/4 voicetv)

และดูรายละเอียดอื่นๆ ในช่่อง peipeinaka ใน youtube

แบบนี้ เทพกว่าใช้ BMX ซะอีก

วาดการ์ตูนจาก Inkscape

รูปภาพ
ทำได้แค่นี่ก็เอาแล้ว ส่วนตัวอย่างก็อยู่ข้างล่าง


เพิ่งได้ใช้อินเทอร์เนต 3G ที่สุรินทร์

รูปภาพ
หลังจากได้ทดลองใช้งาน 3G ของ DTAC จนติดใจ เมื่อเกือบปีมาแล้ว พอกลับมาบ้านก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ จะกระทั่งเร็วๆ นี้ เพิ่งได้ใช้ลองสัมผัส 3G อีกครั้ง คราวนี้เป็นของ Truemove H ความเร็วก็ปรากฎดังข้างล่างครับ

วาดกล่องในการ์ด โดย Inkscape

รูปภาพ

ความสามารถ Tracing Bitmap ใน Inkscape

รูปภาพ
โลโก้ที่สร้างจากโปรแกรม Inkscape โดยใช้ความสามารถ Tracing Bitmap ทำตามคู่มือ Inkscape: Guide to a Vector Drawing Programข้างล่างคือภาพต้นฉบับ

ฝึกสร้างโลโก้โดยใช้โปรแกรม Inkscape

รูปภาพ

แนวคิดและความแตกต่างระหว่าง HTML และ XHTML

สรุปจากบทความชื่อ Common Ideas Between HTML and XHTML

ทั้งภาษา HTML และ XHTML ต่างถูกใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และในแต่ละภาษาต่่างก็มีเวอร์ชันของตัวเองหลายเวอร์ชัน
ก่อนอื่นเรามาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองภาษาตามระยะเวลาและสาระสำคัญในแต่ละเวอร์ชันกันก่อน

ปี 1997 Html 4.0 - การเสื่อมความนิยมของ HTML เอลิเมนต์ก่อนหน้า ในขณะที่การใช้สไตล์ชีทได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ , การปรับปรุงให้เว็บสามารถถึงได้ง่ายขึ้นจากอุปกรณ์หลายชนิดขึ้น, เริ่มนำการประกาศประเภทเอกสาร (Document Type Definitions:DTDs) มาใช้
ปี 1999 Html 4.01 - แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของ HTML 4.0 และ HTML 4.01 เป็นพื้นฐานในการพัฒนา XHTML 1.0
ปี 2000 XHTML 1.0 - ปรับภาษา HTML ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของ XML ทำให้ผู้ที่พัฒนา XHTML ต้องเขียนในรูปแบบและสอดคล้องกับมาตรฐานของ XML
ปี 2001 XHTML 1.1 - ปรับปรุง XHTML ทำให้สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ (modularization) ได้ง่ายขึ้น และเพิ่มรูปแบบตัวหนังสือแบบ Ruby Annotation ( การเขียนตัวหนังสือเล็กๆ บนหรือล่างตัวหนังสือปกติ )
ปี 2002 XHTML 1.0, Second Edition - ไ่ม่ใช่เวอร์ชันใหม่ …

คำสั่ง Xhtml และ CSS ที่จำเป็น

่ผมรับงานเขียนเว็บไซต์เล็กๆ เว็บหนึ่งครับ พบว่าคำสั่ง Xhtml และ CSS ที่ใช้จริงๆ ไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิด และอยากฝากมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน ว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาคำสั่งทุกคำสั่ง (สำหรับ Html และ CSS) แค่เลือกศึกษาเท่าที่จำเป็นเ่ท่านั้นนะครับ

เนื่องจากผมไม่สามารถพิมพ์เอมิเมนต์ XHTML ในบล็อกได้ จึงวางไว้ใน Google Docs แทนนะครับ

วาดรูปโดยใช้โปรแกรม Inkscape

รูปภาพ
ข้างล่างนี่ก็เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัด สำหรับการเรียนวาดรูปโดยใช้โปรแกรม Inkscape ครับส่วนวิดิโอที่สอน อยู่ข้างล่างนี้ครับ


วัดถ้ำเขาปูน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รูปภาพ
ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เลยจะขอแนะนำแหล่งท่่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง คิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยไป เพราะไม่ใช่ีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือกล่าวถึงอะไรมากนัก แต่ด้วยความที่ไม่เป็นที่รู้จักนัก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบเงียบ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้

สถานที่ที่ว่าคือ "วัดถ้ำเขาปูน" ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเขาปูน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 6 ก.ม. ใกล้สุสานเขาช่องไก่ ปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาโดยการล่องแพ หรือเรือหางยาวตามลำน้ำแควน้อย แต่สำหรับคณะของเราเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งถนนหนทางก็สะดวกสบายเช่นกันในวัดแหล่งนี้ตั้งอยู่บนเขาเล็กๆ มีถ้ำแห่งหนึ่งเรียกว่า "ถ้ำเขาปูน" ซึ่งมีประวัติว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จพระพาส ซึ่งสมัยนั้นพระองค์เสด็จสู่ถ้ำโดยการโรยตัวลงมาจากปล่องด้านบน แต่สมัยนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าทางปากถ้ำได้โดยสะดวก (เข้าใจว่าปากถ้ำคงจะมีการเจาะในภายหลัง)ถ้ำนี้เป็นถ้ำหิ…

การส่งงานตามความคืบหน้า และส่งงานตามระยะเวลา

วิธีการส่งงานแบบหนึ่งที่ผมคุ้นเคยและทำเป็นปกติในระหว่างทำงานประจำคือ การส่งงานตามคืบหน้า เมื่อได้รับงานมอบหมายงานชิ้นหนึ่งมา ก็ลงมือทำจนเสร็จ แล้วก็ส่งมอบงานนั้นให้คนอื่นต่อไป หากงานชิ้นนั้นมีปริมาณมากก็จะมีการแบ่งเป็นงวดๆ เช่น งวดละครึ่งหนึ่ง เป็นต้น แต่อย่างก็ตาม งานจะส่งมอบได้ก็ต่อเมื่อทำได้ครบตามที่กำหนด ปัญหาของวิธีนี้คือ เมื่อเราทำงานไม่เสร็จ มีอุปสรรคที่ไม่คาดคิด เราก็ส่งงานไม่ทันเวลาและหัวหน้างานจะทราบว่างานมีปัญหาก็ต่อเมื่อใกล้จะถึงกำหนดส่งแล้ว

ในวงการพัฒนาซอพท์แวร์ ส่วนใหญ่ก็มีวิธีการส่งงานตามแบบนี้เช่นกัน ยกเว้นซอพท์แวร์บางตัว เช่น Ubuntu มีวิธีการส่งงานแปลกออกไป คือ การส่งงานตามระยะเวลา คือ การออกซอพท์แวร์ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแปลว่า ผู้พัฒนาซอพท์แวร์นี้ เขาจะมีการวางแผนระยะยาวไว้เช่นเดียวกับการทำงานทั่วๆ ไป แต่จะแบ่งงานเป็นงวดๆ งวดละ 6 เดือน แล้วพัฒนาโปรแกรมให้เสร็จในระยะเวลา 6 เดือน

หากงานที่ำทำมีปัญหา ก็จะมีการตัดสิ่งที่ทำไม่เสร็จสมบูรณ์ออกไป เพื่อให้สามารถส่งมอบงานออกมาให้ได้ แล้วเลื่อนสิ่งที่ค้างไปพัฒนาต่อในรอบ 6 เดือนถัดไป เงื่อนไขสำคัญของงานทำงานแบบนี้คือ ห้…

ผมกำลังพัฒนา LMS ขึ้นมาใช้เอง

ช่วงนี้ผมมีความคิดจากจะนำ ระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS ) มาลองเผยแพร่ แต่เมื่อลองกลับไปดูทั้ง Moodle และ LearnSquare แล้ว พบว่าใช้งานยากเหลือเกินครับ ขนาดผมลองฝึกให้งานพอจำได้ ทิ้งไปสักอาทิตย์กลับลืมซะแล้ว

ผมรู้สึกว่า LMS เหล่านี้ถูกสร้างเพื่อให้รองรับกับโรงเรียนทุกรูปแบบ ทำให้มีตัวเลือกให้ปรับแต่งหลากหลาย จนทำให้ผู้ใช้ต้องเรียนรู้อย่างมากมาย

ดังนั้นหากจะหา LMS มาใช้ในโรงเรียนของประเทศไทย คงจะต้องสร้างมันขึ้นมาเอง เอาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ครูยุ่งยากน้อยที่สุด

ผมคิดว่าอาจจะสร้างมันขึ้นมาในทันทีไม่ได้ อาจจะต้องอาศัยศึกษาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว แล้วค่อยๆ พัฒนาของตนเองขึ้นมา

และตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผมคิดว่าหากนำมาใช้ในโรงเรียนแล้ว น่าจะทำให้การจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์(หรืออินทรา)เนต ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ผมเลยเริ่มต้นกับซอพท์แวร์โซเชียมเนตเวิร์กก่อน ครับ

สำหรับตัวผมสนใจมีสองตัวได้แก่ elgg และ Anahita

ไ้ด้ผลอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังครับ