แหล่งดาวน์โหลดหนังสือของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตตำราไทยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแปลหรือเขียนขึ้นใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และก็ได้ผลิตตำราจำนวนมากมายออกมา

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือของโครงการฯ ในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี หรืออ่านบนเว็บได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิโดยตรงสำหรับในเว็บของโครงการฯ นั้น นอกมีการแบ่งตำราออกเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชา เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ยังมีการแบ่งหมวดหมู่พิเศษ คือ หนังสือชุด ซึ่งเป็นการรวบรวมหนังสือหรือบทความเพื่อตีพิมพ์เป็นพิเศษในวาระต่างๆ เช่น ชุดวรรณไวทยากร เป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการตีพิมพ์เนื่่องในวโรกาศที่ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ มีพระชนม์ครบ 80 ปี บริบูรณ์ ในปี 2515 เป็นต้น

สำหรับอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้คือ เว็บไซต์ของโครงการคลังเอกสารสารธารณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3( ซึ่งจริงๆ ผมไปเจอที่นี่ก่อน แล้วจึงย้อนไปค้นหาที่เว็บไซต์ของมูลนิธิโครงการฯ )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull