เรื่องเล่าจากวัด : การลงอุโบสถสามัคคีการลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพระวินัย เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึง
วันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ

การสวดปาฏิโมกข์ เป็นทั้งสังฆกรรมตามพระวินัย และเป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนา ควรมีโอกาสได้ร่วมฟัง

สำหรับในพรรษานี้ ทางคณะสงฆ์ในอำเภอบัวเชด ได้มีดำริที่จะให้มีการลงอุโบสถสามัคคื คือ การที่พระสงฑ์ทั้งอำเภอที่มีอยู่ประมาณ 230 รูป มาลงอุโบสถพร้อมๆ โดยเวียนไปตามวัดต่างๆ จนครบ 6 ครั้ง

กิจกรรมนี้นอกจากจะมีพระสงฆ์เข้าร่วมแล้ว ในแต่ครั้งก็มีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมรับฟังการสวด(ภายนอกบริเวณพระอุโบสถ) และร่วมเลี้ยงภัตตาหารเพล เป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมนี้ทางวัดสำเภาลูนที่อาตมาสังกัดก็นำคณะสงฆ์เข้าร่วมทุกครั้ง สำหรับในครั้งที่ 3 ของพรรษานี้ตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2555 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เป็นวาระที่วัดจรัสสามัคคี ต.จรัส อ.บัวเชด เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้มีพระสงฆ์รวมฟังการสวดปาฎิโมกข์ประมาณ 190 รูป

ก่อนการฟังสวดปาติโมกข์แล้ว ทางพระผู้ปกครองก็จะมีประชุมหารือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการคณะสงฆ์ เรื่องที่ประชุมก็มีหลากหลาย เช่น การจัดสอบนักธรรม การจัดตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธ ไปจนถึงเรื่องผลการชำระอธิกรณ์(ข้อขัดแย้ง)ของสงฆ์

ในการสวดนั้นจะมีพระรูปหนึ่งที่ทำหน้าที่สวด เรียกว่า "องค์แสดง" จะสวดบทสวดที่มีความยาว 37 หน้า ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชม. แล้วแต่ความเร็วในการสวด โดยทั่วไปองค์แสดงจะอ่านบทสวดเร็วมากจนฟังแทบไม่ทัน

สำหรับองค์แสดงที่วัดจรัสสามัคคีนั้นอาตมาจำชื่อและฉายาท่านไม่ได้ จำได้แค่ว่าท่านมาจากวัดตาปั่นศรัทธาธรรมที่อยู่ใกล้ ๆ วัดอาตมาเอง รูปนี้ท่านเก่งขนาด"ท่อง"บทสวดได้เลยจึุงทำให้สวดใช้เวลานานสักหน่อย (การท่องจะช้ากว่าการอ่าน)

ในการสวดนั้น พระสงฆ์จะเข้าไปชุมนุมอยู่ในพระอุโบสถโดยนั่งชิดในในระยะหัตบาส(ระยะที่อื้มมือถึงกัน) หากมีพระสงฆ์จำนวนมาก ก็อาจจะนั่งอยู่ข้างนอกได้แต่ให้อยู่ในเขตพัทธสีมา และหากไม่มีเหตุจำเป็นจะไม่มีการหยุดสวดกิจกรรมจึงเป็นกิจกรรมตามพระธรรมวินัยและเป็นเครื่องส่งเสริมความสาม้ัคคีในหมู่สงฆ์อีกด้วย

สำหรับญาติโยมที่สนใจก็ลองสอบถามกับวัดใกล้ๆ บ้านดู

เพิ่มเติม
- ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull