บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2012

เรื่องเล่าจากวัด : การลงอุโบสถสามัคคี

รูปภาพ
การลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพระวินัย เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึง
วันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ

การสวดปาฏิโมกข์ เป็นทั้งสังฆกรรมตามพระวินัย และเป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนา ควรมีโอกาสได้ร่วมฟัง

สำหรับในพรรษานี้ ทางคณะสงฆ์ในอำเภอบัวเชด ได้มีดำริที่จะให้มีการลงอุโบสถสามัคคื คือ การที่พระสงฑ์ทั้งอำเภอที่มีอยู่ประมาณ 230 รูป มาลงอุโบสถพร้อมๆ โดยเวียนไปตามวัดต่างๆ จนครบ 6 ครั้ง

กิจกรรมนี้นอกจากจะมีพระสงฆ์เข้าร่วมแล้ว ในแต่ครั้งก็มีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมรับฟังการสวด(ภายนอกบริเวณพระอุโบสถ) และร่วมเลี้ยงภัตตาหารเพล เป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมนี้ทางวัดสำเภาลูนที่อาตมาสังกัดก็นำคณะสงฆ์เข้าร่วมทุกครั้ง สำหรับในครั้งที่ 3 ของพรรษานี้ตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2555 ตรงกั…