มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน

ปาฐกถา โดย ธงชัย วินิจจะกูล เนื่องในการ "ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เนื้อหาโดยรวมเป็นการนำเสนอของสิ่งที่หลงเหลือจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ยังคงมีอยู่ อาจจะีคนเข้าใจว่าระบบดังกล่าวได้หายหมดสิ้นไปจากสังคมไทย หลังการปฏิวัติของคณะราษฎร์ ในปี 2475 แล้ว

อ.ธงชัย เปรียบเทียบให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าเหมือนการสร้างบ้านที่รื้อบ้านเดิมแต่ไม่ได้รื้อทั้งหมด กลับคงเหลือฐานราก เสาและคานเอาไว้โดยเปลี่ยนแค่ผนัง แถมสิ่งใหม่ที่ได้มีนั้นมีสิ่งเดิมกลายเป็นแก่นอย่างครบถ้วน

สิ่งเดิมดังกล่าวนี้มีตั้งแต่ รัฐและระบบการปกครอง, อำนาจของรัฐชาติ, พุทธศาสนา, อุดมคติ, ประวัติศาสตร์, สถาบันกษัตริย์, ทัศนคติของสังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ฯ

ตอนท้ายมีการพูดถึงการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงทางสัึงคมว่า จริงๆ แล้วมันไม่ได้มีทิศทางที่่แน่นอน และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากอย่างที่เราคิด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull