สร้างความชำนาญเฉพาะด้าน หรือ ทุกด้าน ?เป็นนักออกแบบเว็บไซต์ Michael Locke ที่ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับวิดิโอนี้เขาให้คำแนะนำสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเว็บ คือ ให้มองหาด้านที่เราสนใจแล้วลงมือพัฒนาให้เกิดความชำนาญในด้านนั้น

เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซต์ต้องใช้ความชำนาญหลายแบบ เช่น เรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมต่างๆ ฯลฯ หากใครต้องการจะเป็นผู้ชำนาญในทุกๆ ด้าน แทบจะเป็นไปไม่ได้ เราต้องเลือกสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน

เขาเปรียบเทียบถึงการเล่นกีฬาในสมัยเรียนมัธยม ในตอนนั้นนักเรียนคนหนึ่งสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในทีม แต่พอมาเป็นนักกีฬาอาชีพ ผู้เล่นแต่ละคนก็จะึฝีึกความชำนาญในตำแหน่งทีตัวเล่นอยู่เท่านั้น ดังนั้นเราจะไม่เห็นนักฟุตบอลที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งประตูและกองหน้าพร้อมกัน

เราื่นี้ดูเหมือนใครๆ จะรู้กัน แต่เอาเข้าจริงๆ เรามักเผลอและพยามเรียนในเรื่องที่เราไม่ถนัดอยู่เสมอ เรื่องนี้ไม่ใช่เกิดแค่ตัวบุึึคคลนะครับ ระดับองค์กรก็เหมือนกัน ทำไมทำมาไม่รู้ว่าองค์กรนี้มีภาระอะไรอยู่ เพราะไปรับทำทุกอย่าง

สร้างความชำนาญเฉพาะด้านกันดีกว่าครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull