ความผิดพลาด 10 อย่าง(ในการเริ่มธุรกิจ) ที่ฉันทำมาแล้ว และคุณไ่ม่ควรทำ


รายละเอียดมีมาก ต้องดูในสไลด์เองนะครับ

1. มองภาพใหญ่มากเกินไป ( focused on the 'big picture' too much )

2. ให้เน้นผิดจุด ( Focus on wrong things)

3. ไม่ได้ให้เวลากับการสร้างค่านิยมตั้งแต่แรก (Didn't spend enought time on culture from day one)

4. ออกจากงานประจำช้าเกินไป (Din't quit my 'day job' fast enough )

5. คิดว่าตัวเองสำคัญมาก เชื่อตัวเองมาก ( Drank my own Kool-Aid )

6. คาดการระยะเวลาที่จะได้เงินไว้น้อยเกินไป( Underestimated the time it would take to rise the money

7. ฟังนักข่าวมากเกินไป ( Listened to tech press )

8. ให้ความสำคัญการแข่งขันมากเกินไป( Focus too much on competition )

9. ไม่ไ้ด้เรียนรู้จากการแข่งขัน( Didn't learn from competition )

10. ไม่ค่อยสื่อสารกับใคร ( Didn't communicate )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull