คู่มือการอ่านคู่มือ (ประสบการณ์จากการอ่านคู่มือ Codeigniger)

ตอนนี้ผมกำลังศึกษา Codeigniter อยู่ีครับ เ่่ช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องอื่นๆ คือ เวลาที่ผมติดปัญหา ผมจะสืบค้นโดยใช้ Google ทั้งๆ ที่คู่มือของ Codeigniter ก็มี

แต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าจะค้นได้อย่างไร (หมายถึง เรื่องนี้มันควรจะอยู่บทไหน? ในห้วข้ออะไร ?)

ยกตัวอย่าง เช่น ผมต้องการดูว่า Codeignter มีวิธีจัดการกับการส่งข้อมูลกับฟอร์มได้อย่างไร เมื่อเราส่งข้อมูลผ่าน method ด้วยวิธี get and post หลังจากตะลุยไปเรื่อย และผมก็พบในที่สุด

ผมกลับมาคิดว่า ทำไมต้องตะลุยอ่านตั้งมากมาย มันมีแนวทางอะไรบางอย่างที่เราสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลได้เจอเร็วกว่านี้ไหม ?

สำหรับ Codeigniter ผมพบว่า หากเราใช้แนวคิดที่ว่า "ทุกๆ อย่างใน Codeigniter เป็น object ที่ถูกสร้างด้วย class ดังนั้นหากเราสงสัยการทำงานส่วนไหน แทนที่จะถามว่า "ทำอย่างไร ?" (How to do) เรากลับต้องถามว่า "ใคร(Class) ไหนเป็นผู้ทำ?"

จากนั้นเราก็ไปอ่านคู่มือที่เขาแบ่งตาม Class แล้วจะเจอวิธีที่เราต้องการ

และหากกลับไปพิจารณาภาพรวม จะเห็นว่า คู่มือของ Codeigniter จริงๆ มันควรจะเปลี่ยนชื่อว่า "คู่มือ class ของ Codeigniter" แทนน่าจะเหมาะกว่า

จากการแก้ปัญหาข้างบน ให้แนวคิดเพิ่มเติมกับผม ดังนี้

1. คู่มือสะท้อนภาพรวมของสิ่งที่มันให้คำอธิบาย
คู่มือมักจะสะท้อนแนวคิดของสิ่งที่มันให้คำอธิบาย แต่แนวคิดนั้นมักไม่อยู่ในคู่มือ คู่มือมักจะบอกรายละเอียดแต่จะไม่บอกภาพรวม หรือสิ่งที่อธิบายโดยรวมๆ

คุณลองดูสารบัญของคู่ืมือการใช้งาน Codeigniter และ Python แล้วลองดูว่าสารบัญเหล่านี้ให้อะไรกับคุณบ้าง(นอกจากรายละเอียด)

สิ่งที่ผมเรียกว่าคำอธิบายรวมๆ นี้ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีความคิดของตัวเอง ดังตัวอย่างข้างต้น

สำหรับคำอธิบายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุึึคคลขึ้นอยู่กับความคิดและประสบการณ์เดิม แต่ถ้าคุณหมั่นคิดทบทวนบ่อยๆ คำอธิบายเหล่านี้จะใช้งานได้ดีขึ้น

คำอธิบายเหล่านี้ หลายคนอาจจะเรียกมันว่า Concept หรือ หัวใจ หรืออื่นๆ ก็เป็นสิ่งเดียวกัน

2. การใช้คู่มือให้ได้ผลต้องมีคู่มือในการใช้คู่มือ
การใช้คู่ืมือไม่ใช่ง่ายๆ นะครับ สำหรับหลายๆ เรื่องเราจำเป็นต้องต้องศึกษาวิธีใช้คู่มือเหล่านี้ ความรู้เหล่านี้อาจจะเรียกว่า meta-data คือควมมรู้ที่อยู่นอกเหนือจากที่เราสนใจ แต่เราจะไม่สนใจไม่ได้เพราะเราต้องใช้มันหาสิ่งที่เราสนใจ

เหมือนกับที่หลายๆ คนเคยเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี (หรือในระดับมัธยม) คือ วิชาการค้นคว้าในห้องสมุด เป็นวิชาสำหรับหาวิชาอื่นๆ อีกที

สรุป
การหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนั้น อาจจะต้องใ้ช้เวลาคลุกคลีอยู่กับสิ่งนั้นมากพอสมควร มากกว่าจะทำความเข้าใจจากคู่มือเพียงอย่งเดียว

แต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ขอแนะนำให้ลองหาสารบัญของคู่มืออะไรก็ได้ที่คุณใช้ประจำ มาลองนั่งคิดดูว่า ทำไมมันต้องเรียงลำดับเนื้อหาแบบนั้น ? สามารถสลับเนื้อหาได้ไหม ? อะไรตัดทิ้งได้ ? อะไรต้องมี ?

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพรวมได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull