ประวัติของคำว่า "ไฟล์(คอมพิวเตอร์)"

ผมไปอ่านเรื่อง Working with Files มีการเท้าความถึงความเป็นมาของคำว่า "ไฟล์" ผมเลยตามไปอ่านต่อใน Wikipedia

ในปัจจุบันเราใช้คำว่า "ไฟล์" หรือบางทีก็เีรียก "แฟ้มข้อมูล" โดยหมายถึง ชุดข้อมูลที่ีมีความสัมพันธ์กันหรือแหล่งที่บรรจุข้อมูลชุดนั้น เช่น ไฟล์งาน , ไฟล์เอกสารเวิร์ด

หากเปิดพจนานุกรมดู คำว่า file มีความหมายว่า ลิ้นชักเหตุที่เอาคำว่าลิ้นชัก มาใช้เรียกชุดข้อมูลนั้น เกิดจากในช่วงที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานยุคแรกๆ ต้องนำข้อมูลเข้าเครื่องโดยการใช้บัตรเจาะรู( puhch card) จึงมีการเก็บบัตรเหล่านั้นรวมกันในลิ้นชัก ทำให้ต่อมามีการเอาคำว่า ลิ้นชัก มาใช้เรียก ชุดข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull