ถาดรับกระดาษแบบทำเอง

พรินเตอร์บางรุ่น ไม่ไ้ด้ทำถาดรับกระดาษมาด้วย เวลามันคายกระดาษออกมาบางทีกระดาษก็ไม่ค่อยเรียงกันเป็นตั้ง น้องที่ทำงานคนหนึ่งเลยเอาฝากล่องกระดาษ A4 มาดัดแปลงเป็นถาดรับกระดาษ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก... จริงหรือ ?