แนะนำเว็บไซต์ Rosetta Code

ผมขอแนะนำ เว็บไซต์ Rosetta Code ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้เรียนภาษาโปรแกรมใหม่ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนด้วยภาษาอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว โดยจะเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาเดียวกัน ด้วยโปรแกรมหลายๆ ภาษามากที่สุดเ่ท่าที่ทำได้ ขณะนี้เว็บไซต์ Resetta Code มีงานอยู่ 584 งาน โดยมี 91 ร่าง และภาษาคอมพิวเตอร์ 443 ภาษา แต่เราไม่มี(และไม่สามารถ) แก้ไขทุกปัญหาด้วยทุกภาษา

เราเว็บไซต์เราจะสามารถค้นข้อมูลโดยจำแนก ตามปัญหา (Task) และ ตามภาษา (language) ให้เราได้ศึกษาเปรียบเทียบ

ใครที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาสักระยะหนึ่ง การได้่อ่านโค้ดที่แก้ปัญหาเดียวกันเปรียบเทียบระหว่างภาษาน่าจะช่วยให้ทำความเข้าใจภาษาใหม่ได้ดีขึ้นนะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull