หลักพาเรโท (อีกครั้ง)มีโอกาสกลับไปฟังการบรรยายเรื่องหลักพาเรโทอีกครั้ง คราวนี้ทาง Softwarepark เอามาไว้ใน youtube แล้ว(เดิมอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ได้แนวคิดอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการฟังครั้งแรก จึงไ้ด้ทราบว่ากฎของพาเรโทช่วยให้แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำัวันได้ ยกตัวอย่างเช่น

1. เรามีงานค้างมากมาย เราจะทำอะไรก่อน ?
- กฎพาเรโทแนะนำให้เราทำงานที่ยาก งานที่ไม่ชอบก่อน เพราะงานง่ายๆ งานตามปกติมักเป็นงานที่ไม่สำคัญ

2. หลังจากเก็บกวาดห้อง(หรือทำ 5 ส.) มีสมบัติเก่าเก็บมากมาย เราจะเลือกอะไรไปทิ้ง หรือเก็บอะไรไว้
- กฎพาเรโทก็แนะนำไว่าเก็บที่สำคัญไว้สัก 20 เปอร์เซนต์ก็พอ

3. ในกาำรทำสงครามก็มีการกำหนด "พื้นที่ยุึทธศาสตร์" คือพื้นที่มีความสำคัญกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ไม่มากมายอะไร เวลาเราทำงาน เราก็ต้องคิดว่างานที่เราทำมันมีความสำคัญทาง"ยุทธศาสตร์" หรือเปล่า ?

สิ่งที่อย่างสำคัญไม่ท่ากัน เราควรทำสิ่งที่สำคัญกว่าก่อนเสมอ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull