ระบอบประชาธิปไตยกับคนไทยโง่ๆ

เกษียร เตชะพีระ บรรยายเรื่อง "ปรีดี พนมยงค์ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ในวันที่ 3 ก.ย. 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ส่วนหนีึ่งมีการพูดถึง ราษฎร์โง่หรือไม่? ซึ่งเกี่ยวพันถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หลายๆ คนแสดงความเห็นถึงการปฏิวัิติใน พ.ศ. 2475 ว่าคณะราษฎร์ก็ชิงสุกก่อนห่ามด้วยการอภิวัฒน์ประเทศก่อนเวลาอันควร ทั้งๆ ที่ ร.7 ทรงเตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญให้คนไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว และความโ่ง่เหล่านั้นเป็นเหตุัสำึัคัญที่ทำให้คนส่วนหนึ่งเป็นว่าคนไทยปกครองตนเองไม่ได้ จนแม้กระทั่งตอนนี้คนไทยก็ไม่ควรจะได้สิทธิ์ในการปกครองตนเอง เพราะโดนนักการเมือง(โดยเฉพาะทักษิณ)หลอกช่วงนั้นคณะราษฎร์จึงได้พยามให้การศึกษาแก่ประชาชนเืพื่อให้สามารถปกครองตนเองได้ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นความพยามส่วนหนึ่ง

เมื่อรู้ว่าประชาชนยังโง่ ฝ่ายหนึ่งก็พยามให้การศึกษา ฝึกหัดให้ปกครองตนเอง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธโอกาสเหล่านี้โดยสิ้นเชิง

แล้วคุณหล่ะครับ จะอยู่ก้ับฝ่ายไหน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull