แนะนำหนังสือ "เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ" (Before you quit your job)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปล ต้นฉบับแต่งโดย Robert Kiyosaki และ Sharon L. Lechter เป็นหนึ่งในหนังสือสอนความรู้เกี่ยวกับการเงิน Rich Dad ซึ่งแต่ละเล่มก็จะอธิบายในแต่ละแง่มุมต่างๆ กันไป เท่าที่ผมเคยอ่านมาเล่มนี้ดูจะเป็นเล่มที่เข้าใจง่ายที่สุดเนื้อหาที่เขาแนะนำคือ การเตรียมตัวก่อนจะเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยผู้่เขียน Kiyosaki ได้ยกกรณีตัวอย่างที่ตนลาออกจากการเป็นพนักงานขายของบริษัท Xerox เพื่อมาเป็นเจ้าของธุรกิจ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท บทแรกๆ จะเป็นเรื่องแนวคิดขณะที่บทท้ายจะมีรายละเอียดที่นำไปปฏิบัติจริงๆ ได้มากกว่า

แนวคิดหลักๆ ที่นำเสนอในเรื่องนี้คือ Kiyosaki อธิบายความแตกต่างระหว่างผู้ที่ทำงานรับเงินเดือนประจำ กับผู้ที่ออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ ว่ามาจากวิธีจัดการเรื่องความกลัว

เขาอธิบายว่า เมื่อเรารู้สึกกลัวเราจะตอบสนองมันได้หลายแบบ แบบแรกจะหนีไปให้พ้นหลีกห่างจากมันที่สุด แบบที่สองจะยอมรับมันและอยู่กับมัน

ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ คนที่กลัวงู คนแบบแรกจะหลีกเลี่ยงที่จะเจองูให้มากที่สุด ที่ไหนรก ในป่า ก็ไม่กล้าเดินไป ขณะคนแบบที่สองนั้น จะพยามทำความรู้จักงู รู้ว่างูไหนอันตราย งูไหนไม่อันตราย พยามทำความคุ้นเคยกับงู แน่นอนว่าจะประสบความยากลำบากพอสมควร เพราะอย่างไรคนที่สองก็กลัวงู เพียงแต่หากทำบ่อยๆ ก็จะบรรเทาได้บ้าง

ดูเผินๆ เหมือนกับคนแรกนั้น จะไม่มีปัญหาเรื่องงู แต่จริงๆ แล้ว คนแรกนั้นยังกลัวงูเหมือนเดิม ขณะที่คนที่สองนั้นกลัวน้อยลง แต่สิ่งที่คนแรกต้องจ่ายคือ ความกลัวทำให้ไม่กล้าไปไหน ไม่กล้าไปที่รกๆ ไม่กล้าไปเข้าป่า ไม่กล้าเดินในหญ้าสูง (หรือ อาจจะมองได้ว่าขาดอิสระภาพในการเดินทาง)

ลักษณะของคนแบบแรกนั้นคือคนที่ทำงานรับเงินเดืือนประจำ ขณะที่คนแบบที่สองคือคนคือเจ้าของธุรกิจ เืมื่อแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้ไม่เหมือนกัน วิธีคิดของคนทั้งสองแบบ(เรื่องวิธีจัดการความกลัว)ก็จะต่างกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเปรียบเทียบให้เห็น โดยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน

สำหรับผู้ที่คิดจะลาออกจากงานประจำหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ไม่น้อย ขอเชิญผู้ที่สนใจยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชน จ.สุรินทร์ ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull