RC Circuits

บทเรียนนี้จะแนะนำ RC Circuits และเนื่องจากวงจรเหล่านี้ พวกกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ มันจะแปรผันตามเวลา ดังนั้นเมื่อเราเรียนเรื่องพวกนี้ จึงต้องมีการลากคณิตศาสตร์เข้ามาด้วย โดยศึกษาค่าต่างๆ ในรูปฟังก์ชันของเวลาซึ่งมันจะเป็นสมการเอ็กซ์โปเนนเชียลอีกต่างหาก เล่นเอาคนเรียนมึนไปเลยบทเรียนนี้ วิทยากรเลือกที่จะอธิบายง่ายๆ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆ และแนะนำสิ่งสำัคัญๆ เช่น
1. ในช่วงสั้นหลังสับสวิทช์ วิิเคราะห์วงจรโดยให้มองว่า Capacitor เป็นเสมือนสายไฟฟ้า คือไม่มีความต้านทานใดๆ เลย
2. ในช่วงสภาวะคงตัว (Steady State) วิเคราะห์วงจรโดยมองว่า Capacitor เป็นเสมือนสวิชท์ที่เปิดอยู่

จากนั้นก็มีการเทีียบการใช้พลังงานของวงจร ที่เปลี่ยนจากช่วงแรก ที่บริโภคถึง 48 วัตต์ มาเป็น 36 วัตต์ ในช่วงสภาวะคงตัว และอธิบายถึงสมการเอ็กซ์โปเนนเชียลให้ฟังนิดหน่อยในช่วงหลัง

นับเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างง่ายครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull