Coulomb's Torsion Balance

คลิปอธิบายเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ที่ชื่อ Coulomb's Torsion Balance ในการพัฒนากฎของ Coulomb

วิดิโอแรกอธิบายรายละเอียดโดยรวมได้ดีครับ แต่อธิบายเฉพาะการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำระหว่างวัตถุกับขนาดของประจุเท่านั้นวิดิโอที่สองจะแสดงเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำกับระยะทางระหว่างวัตถุ สังเกตนะครับว่า จะต้องมีการบิดเชือกเพื่อเป็นการเพิ่มแรงกระทำและดูว่าระยะทางระหว่างวัตถุเปลี่ยนไปอย่างไร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull