พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก... จริงหรือ ?

หลังจากเคยได้ยิน ได้อ่านบ่อยๆ ครั้ง วันนี้ก็ได้ยินในงานพิธีอีกครั้งว่า "พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก"

เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า รู้ได้อย่างไร ?

จะรู้ได้อยางไรว่า ศาสดาของศาสนาหนึ่ง เป็นความเก่งกาจ ลุ่มลึก มีคุณธรรม สูงกว่าศาสดาของอีกศาสนาหนึ่ง ?

เอาเครื่องมืออะไรมาวัด ? เอาเกณฑ์อะไรมาจับ ?

ดังนั้น หากใครอยากจะแสดงความยกย่องพระพุทธเจ้า โดยบอกว่า"เป็นศาสดาเอกของโลก" ก็อย่าลืมคิดวิธีพิสูจน์ไว้ด้วยนะครับ
(เผื่อจะเจอคนช่างสงสัยแบบผม)

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
??
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
สำหรับผู้ที่ยังลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นั้น ก็เป็นธรรมดาที่ยังสงสัยอยู่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงของโลกและจักรวาล(ธรรมะ คือธรรมชาติ และธรรมชาติ ก็คือสิ่งธรรมดาที่เป็นจริง) แสดงกฎแห่งการเกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด เพราะมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่จึงไม่อาจเห็นกฎนี่ได้อย่างชัดเจน(ผมก็เช่นกัน) ทรงแสดงให้เห็นสภาวะทุกข์ เหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้น การดับทุกข์ และอุบายในการจะดับทุกข์นั้น โดยตรัสว่าไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเรา เพราะเราเป็นผู้กระทำชีวิตเราเอง ทำเหตุอย่างไร ย่อมเป็นผู้รับผลนั้นเอง
ตอบเท่าที่รู้ โชคดีนะครับ
Last Man Cry กล่าวว่า
ขออธิบายคำจำกัดความของ ศาสนา ก่อนนะครับ ศาสนาเป็น หมวดหมู่ภูมิความรู้แขนงหนึ่ง มีรากฐานมาจาก แนวความคิดเชิงปรัญญา
จากนั้น เราลองมาดูว่า ในปัจจุบัน ศาสนาใดยังคงดำรงมาจวบจนปัจจุบันบ้าง เอาที่ผมนึกได้เฉพาะที่มีประวัติยาวนาน นะครับ
1. พราหม์-ฮินดู (จริงๆ อยากแยกกัน)
2. อิสลาม
3. พุทธ
ศาสนาที่ยืนยาวที่สุด 2000 กว่าปี คือ พุทธศาสนา หลาย ๆ คนก็เลย ตั้งสมมุติฐานเอาว่า เป็น ศาสดาเอก ..เพราะ ศาสดา คือ ผู้นำสูงสุดของศาสนา
คราวนี้ ลองดุ เหตุการณ์ล่าสุดในไทยนะครับ
การสักการะ องค์พระทันตะธาตุของพระมหากัสปะ ที่ีมีประวัติยืนยาวมากว่า 20,000 ปี อยู่ตรงไหนของศาสนา อันนี้ผมมีคำตอบอยู่แต่จะมีคงคิดอย่างผมไหมหนอ....
Last Man Cry กล่าวว่า
ศาสนา หายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยอยู่ใน แขนงหนึ่งของ วิชา ปรัญญา
ศาสนาที่เก่าแก่ และดำรงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน มี ศาสนา พราหม์-ฮินดู ศาสนายิว ศาสนาพุทธ ศาสนา คริสตร์ ศาสนาอิสลาม
ศาสนายิว มีพระอัลลอเป็น พระเจ้าสูงสุดในศาสนา มี โมเสส เป็นผู้เผยแพร่ คำสอน
ศาสนา พุทธ ี พระพุทธเจ้า (เจ้าชายสิททธะ) เป็นพระเจ้าสูงสุด และเป็นผู้เผยแพร่ คำสอน
ศาสนา คริสตร์ มีพระเยซู เป็นพระเจ้าสูงสุด และมี พระเยซู เป็นผู้เผยแพร่คำสอน
ศาสนา พราห์-ฮินดู ไม่ทราบพระเจ้าสูงสุด ไม่ทราบผู้เผยแพร่คำสอน

จากข้อสรุป ข้างต้น ในแบบโมเดลง่าย ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าเป็น ศาสดาเอกของโลก เนื่องจาก พระพุทธเจ้า เป็นผู้ค้นพบความจริงสูงสุด อันเป็นแก่นของศาสนาเอง และเป็นผู้เผบแพร่เอง มาก่อน ศาสนาอื่น ๆ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull