การตรวจกระดาษคำตอบภาคเรียนที่ 1/2554

ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2554 ผมและคณะได้เดินทางมาประชุมปฎิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีการสอบปลายภาคเรียนครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายอย่าง หนึ่งในนั้นได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้วิธีตรวจกระดาษคำตอบแบบแสกนซึ่งต้องฝนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือดำ จากเดิมทางหน่วยงานของเราจะใช้เครื่อง OMR ในการตรวจกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B

ผมจะมาเ่ล่าถึงรายละเอียดในการตรวจกระดาษคำตอบครับ1.ขั้นตอนแรกคือการสแกนกระดาษคำตอบ
กระดาษคำตอบถูกรวบรวมและขนส่งจากสำนักงาน กศน.จังหวัด มาถึง สถาบัน กศน.ภาคฯ จากนั้น กระดาษคำตอบเหล่านี้จะถูกจัดเรียงตามรายสถานศึกษาและรายวิชาที่มีการสอบ สำหรับอำเภอที่มีสนามสอบมากกว่าหนึ่งสนามสอบ จะมีการรวมกระดาษคำตอบวิชาเดียวกันทุกสนามสอบเ้ข้าด้วยกัน

จากกระดาษจะถูกแสกนอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องแสกน ข้อมูลที่ได้คือภาพแสกนของกระดาษคำตอบ ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล พร้อมกับจะมีการอ่านรหัสของนักศึกษา และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลนักศึกษา(ที่ส่งจากโปรแกรม ITwin) โดยอัติโนมัติ

เครื่องสแกนที่ใช้เป็นเครื่องสแำกนความเร็วสูง ตัวอย่างได้แก่รุ่น Canon DR 6010C ความเร็วในการสแกนน่าจะหลายร้อยแผ่น(กระดาษคำตอบนะครับ ไม่ใช่กระดาษ A4) ต่อนาที
(รูปข้างล่างนี้เป็นรุ่นอื่นนะครับ จำไม่ได้ว่ารุ่นนี้รุ่นอะไร)2.ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหา
กระดาษคำตอบที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 มา จะมีบางส่วนที่มีปัญหา เช่น
- ข้อมูลของนักศึกษาไม่ครบถ้วน ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ รหัสประจำตัว ,รหัสวิชาที่สอบ อาจจะจากไม่ฝนรหัส ,ฝนรหัสไ่ม่ครบ ,ฝนผิด

- ปัญหาจากการสแกนเอง เช่น มีการแสกนกลับหน้ากลับหลัง ,มีการพับที่มุมหรือขอบทำhttp://www.blogger.com/img/blank.gifให้เครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

ซึ่งกรรมการตรวจกระดาษคำตอบจะทำการ"ระบุ"ข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้เหล่านี้ให้ ผมไม่ใช้คำว่า "แก้ไข" เพราะเราไม่สามารถเ้ข้าไปแก้ไขอะไรในกระดาษคำตอบได้หน้าที่เราคือตอบคำถามว่า "กระดาษคำตอบแผ่นนี้ (ซึ่งที่ไม่สามารถอ่านรหัสนักศึกษา ออกมาได้) ควรจะเป็นของนักศึกษาคนไหน ?"

ซึ่งอาจจะต้องกลับไปค้นในข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (โปรแกรม ITW) หรือแม้กระทั่งสอบถามกลับไปยังสถานศึกษา

ซอพท์แวร์ที่เราใช้งานในขั้นตอนนี้คือ โปรแกรม Binary MCTA : ตรวจข้อสอบอัจฉริยะ

3.การประมวลผล
เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 มาแล้วกระดาษคำตอบเกือบทุกแผ่นสามารถระบุได้ว่าเป็นของนักศึกษาคนใดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะรันโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประมวลผล คือการอ่านส่วนที่เป็นคำตอบโจทย์เหล่านั้นและตรวจให้คะแนน จากนั้น ส่งผลออกมาเป็นแฟ้มผลสอบ ที่่สามารถไปนำเข้าโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาเพื่อประกาศผล และนำไปประมวลผลสารสนเทศออกมาได้จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มดิจิตัล(ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงภาพกระดาษคำตอบที่สแกน) เพื่อส่งกลับไปให้สถานศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ตามอาจจะมีกระดาษคำตอบบางแผ่น ที่ไม่่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครจริงๆ กระดาษคำตอบเหล่านี้จะถูกแยกไปในส่วน"กระดาษคำตอบที่มีปัญหา" เพื่อส่งกลับไปให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบต่อไป

สรุป
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้ิอมูลนักศึกษาที่มีปัญหา เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด ปัญหาเหล่าจะลดลงไปได้มาก หากกรรมการกำกับห้องสอบช่วยตรวจสอบเรื่องการฝนรหัสประจำตัวนักศึกษา รหัสวิชา ให้สมบูรณ์ที่สุด

ความคิดเห็น

Bigdee กล่าวว่า
ขอบคุณนะสำหรับความรู้ดี

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull