บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2011

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 6

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 5

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 4

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 4

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 3

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 2

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

การใช้งานโปรแกรม Movie Maker ตอนที่ 1

รูปภาพ
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้จากหน้า่ "003 การใช้งานโปรแกรม Movie Maker 5.1 "

แนะนำเว็บไซต์ "อาจารย์อดัม" และรูปแบบการสอนผ่านโซเชียลมีเดีย

รูปภาพ
วิดิโอข้างบนนี้เป็นผลงานของครูสอนภาษาอังกฤษที่ชื่อ Adam Bradshaw ซึ่งนำเสนออยู่เว็บไซต์ "อาจารย์อดัม"

นอกจากการสอนที่เน้นตลกสนุกสนานแล้ว ดูเหมือนว่าอาจารย์อดัมคนนี้จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการสอน สำหรับช่องทางอื่นๆ ได้แก่ยูทูป,เฟซบุคส์ และทวิตเตอร์

ผมมีข้อสังเกตว่า แนวทางของอาจารย์อดัม เป็นการกระตุ้นให้คนได้เรียนรู้"ตามอัธยาศัย" เพื่อนำไปพูดคุยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ต่อๆ ไป สรุปเป็นแนวทางคร่าวๆ ดังนี้

1. สื่อที่ใช้กระตุ้นจะต้องน่าสนใจมากๆ เช่น ต้องตลกมาก ,ต้องแปลกมาก(ฝรั่งพูดลาวเพื่อสอนภาษาอังกฤษ) เช่นใน youtube หรือนำเสนออย่างต่อเนื่องใน twitter
2. จากนั้นเปิดช่องทางให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งในที่นี่ใช้ facebook
3. ตัวผู้สอนจะมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาและรับเป็นวิทยากร

ต่อๆไป เราน่าจะเห็นแนวทางแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

How to Make A Totorial

รูปภาพ
1. Have to be Confident
ตั้้งมั่นใจและเข้าใจว่าตัวเองทำอะไรอยู่ ซึ่งสิ่งนี้จะได้โดยการเตรียมตัว กา่รศึกษาล่วงหน้า เพราะการที่เราเข้าใจเนื้อหาจริงๆ จะทำให้เรานำเสนอได้อย่างถูกต้องน่าสนใจ

2. It's Ok to fail
หากมีอะไรผิดพลาดก็ไม่ใช้ืเรื่องใหญ่ เราอาจจะตัดมันทิ้ง เริ่มใหม่และเดินหน้าต่อไป

3. Equipment
อุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้ดีแต่ที่สำคัญกว่าคือ ความมั่นใจ ความเข้าใจในเนื้อหา (ในข้อที่ 1) นั่นเอง หรือสำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดิโอนั้น แนะนำให้เริ่มจากโปรแกรมง่ายๆ เช่น Imovies(ใน Mac) และ Movie Maker (ใน Windows)

แนะนำบทเรียน "การอ่านภาษาเขมรเบื้องต้นด้วยตนเอง"

ตลอดเดือนหนึ่งที่ผ่านมา ผมใช้เวลาเท่ามีปรับปรุงสื่อการสอนวิชา "การอ่านภาษาเขมรเบื้องต้นด้วยตนเอง" โดยการทำเป็นวิดิโอคลิปสั้นๆ หลายสิบคลิปลง Youtube.com

และงานนี้ก็เพิ่งสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ จีงมาขอเชิญช่วยผู้ที่สนใจภาษาเขมรให้แวะไปชมกัน

งานนี้ไม่ได้เป็นงานที่ยากมากมายอะไร แต่เป็นงานที่ใช้เวลามาก และโดยปกติแล้วผมเป็นคนทำอะไรที่ไม่ยืนระยะ แป๊ปๆ ก็เปลี่่ยน การทนทำอะไรได้ขนาดนี้เลยถือว่าเป็นเรื่องพิเศษ

สำหรับโครงการต่อไปคือ "โครงการ 308" ซึ่งเป็นการรวบรวมวิดิโอคลิปเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ครับ เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียนแถวๆ นี้ต่อไป

หากความคืบหน้าอย่างไรจะแวะมาเล่ากันที่นี่ครับ

ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ : ตอบโต้่รัฐประหาร

รูปภาพ
หากใครติดตามการเมืองไทยช่วงนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นข่าวครึกโครมเท่ากับข้อเสนอนิติราษฎร์ เนื่องในโอกาสก่อตั้งคณะครบรอบ 1 ปี ข้อเสนอดังกล่าวมี 4 ประเด็น ประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่สุดคือประเด็นแรก ว่าการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549เมื่อแรกที่ได้อ่านข้อเสนอนี้ ผมไม่เข้าใจเนื้อหาเลย ต้องค่อยๆ มานั่งดูวิดิโอแถลงสองรอบจึงพอจะจับสาระสำคัญได้ ขอสรุปคร่าวๆ ให้ฟังดัีงนี้

อำนาจรัฐฐาธิปัตย์
ขอเสนอนี้พูดถึงอำนาจขององค์รัฐฐาธิปัตย์ อำนาจนี้เป็นอำนาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย สูงยิ่งกว่าอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นอำนาจที่คณะรัฐประหารอ้างเมื่อทำการยึดอำนาจ และเนื่องจากในอดีตศาลเคยตัดสินว่าผู้ที่ยึดอำนาจนั้้นมีอำนาจขององค์รัฐฐาธิปัตย์ คณะรัฐประหารจึงใช้อำนาจนี้ลบล้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเดิม และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีการนิรโทษกรรมตัวเองอยู่ด้วยเสมอ

ด้วย "สูตรอมตะ" เช่นนี้ จึงไม่มีใครสามารถเอาผิดคณะรัฐประหารได้ และนี่คงเป็นสาเหตุให้เกิดการรัฐประหารไม่รู้กี่รอบ

คณะนิติราษฎร์จึีงเสนอให้มีการย้อนเกล็ดของคณะรัฐประหาร โดยการอ้างอำนาจเีดียวกับคือ ใช้อำนาจขององค์รัฐฐาธิ…

วิธีการสอนเรื่อง "การบวก"

รูปภาพ
วิดิโอคลิปนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของผมที่นำเสนอให้ พิจารณา คือเรามีโครงการพัฒนาสื่อการเีรียนการสอนร่วมกัน แนวคิดหลักๆ คือจะมีการรวมรวมสื่อดิจิตัลที่ใช้งานได้จริง ๆ และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่http://www.blogger.com/img/blank.gifอสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

คลิปข้างล่างคือตัวอย่างของสื่อที่เราจะรวบรวมกัน
วิดิโอคลิปนี้สอนเรื่องการบวกสำหรับเด็กเล็กๆ ระดับประถมได้ดีทีเดียว ผมจึงแปลและใส่คำบรรยายภาษาไทยไว้ คลิปนี้เป็นคลิปแรก อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ต่อไปคงจะดีขึ้น

วิธีดึงรถออกจากหล่ม

รูปภาพ
รถบรรทุกข้างบนนี้ติดหล่มครับ ถอยไปถอยมาก็ช่วยอะไรไม่ได้

่ส่วนการเอารถใหญ่ๆ ขนาดนี้ออกจากหล่มเขาทำกันอย่างไร คลิ๊กเพื่อชมได้เลย

การตรวจกระดาษคำตอบภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพ
ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2554 ผมและคณะได้เดินทางมาประชุมปฎิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีการสอบปลายภาคเรียนครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายอย่าง หนึ่งในนั้นได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้วิธีตรวจกระดาษคำตอบแบบแสกนซึ่งต้องฝนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือดำ จากเดิมทางหน่วยงานของเราจะใช้เครื่อง OMR ในการตรวจกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B

ผมจะมาเ่ล่าถึงรายละเอียดในการตรวจกระดาษคำตอบครับ1.ขั้นตอนแรกคือการสแกนกระดาษคำตอบ
กระดาษคำตอบถูกรวบรวมและขนส่งจากสำนักงาน กศน.จังหวัด มาถึง สถาบัน กศน.ภาคฯ จากนั้น กระดาษคำตอบเหล่านี้จะถูกจัดเรียงตามรายสถานศึกษาและรายวิชาที่มีการสอบ สำหรับอำเภอที่มีสนามสอบมากกว่าหนึ่งสนามสอบ จะมีการรวมกระดาษคำตอบวิชาเดียวกันทุกสนามสอบเ้ข้าด้วยกัน

จากกระดาษจะถูกแสกนอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องแสกน ข้อมูลที่ได้คือภาพแสกนของกระดาษคำตอบ ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล พร้อมกับจะมีการอ่านรหัสของนักศึกษา และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลนักศึกษา(ที่ส่งจากโปรแกรม ITwin) โดยอัติโนมัติ

เครื่องสแกนที่ใช้เป็น…