โครงการอบรมปฏิบัติการ School Mapping

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 ผมและคณะได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ School Mapping ณ สำนักบริการยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โครงการ School Mapping เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาสี่ปีและ ขอบเขตในการจัดการศึกษาก็มีกว้างมาก สำหรับในปีนี้จึงเน้นเรื่องการเรียนต่อระดับชั้น ม.ปลายและสายอาชีพ ซึงเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาไทย เพราะไม่มีนักเรียนสนใจเรียนสายอาชีพผลคือในอนาคตเราจะไม่มีกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ยิ่งต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะไม่มีอะไรไปแข่งกับเพื่อนบ้านเขาครับ สิ่งที่จะนำมาวิเคราะห์คือข้อมูลที่ได้จากสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม สถิติต่างๆ ทางการศึกษา สำหรับการนำเสนอนี้จะใช้ GIS เข้ามาช่วยในการนำเสนอ การอบรมครั้งนี้เลยให้น้ำหนักส่วนใหญ่ไปกับการทำความเข้าใจเรื่อง GIS

สำหรับในครั้งนี้คณะผู้เข้าอบรมต่างมีประสบการณ์กับ GIS หลากหลาย ตั้งแต่คนยังไม่เป็นเลย จนกระทั่งคนที่ผ่านการอบรมหลายครั้ง ทำให้วิทยากรก็ต้องปรับจากเนื่อหาระดับก้าวหน้ากลายมาเป็นพื้นฐานตัวผมเองก็เคยได้รับการอบรมมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี 2548 ตอนนั้นทำงานเป็นลุกจ้างชั่วคราวอยู่แขวงการทางสุรินทร์ และก็ได้ลงมือสำรวจทางหลวงทั้งจังหวัดเพื่อจัดทำข้อมูลด้วย แต่เสียดายลืมหมดเลย นับเป็นสิ่งดีที่ได้มาเรียนอีกครั้ง

เนื่อหาในการอบรมคงไม่ขอนำเสนอ เพราะเยอะเหลือเกิน เพียงแต่บอกว่าเราได้จัดการข้อมูลสารเทศแบบง่ายๆ หลายรูปแบบ โดยใช้สารสนเทศทางการศึกษาที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพรวมของข้อมุลและแนวโน้มต่างๆ ได้ดี

ไว้มีผลงานอะไรเกี่ยวกับ GIS จะมานำเสนออีกทีครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull