How I Hire Programmer

วันนี้จะขอแนะนำบทความของ Aaron Swartz เรื่อง How I Hire Programmer

บทความนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนในการคัิดเลือกโปรแกรเมอร์เข้าทำงาน ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ทำตามวิธีการเดิมๆ ได้แก่ 1)การอ่านประวัติ 2)สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 3) ให้แก้โจทย์ปัญในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เครียด่ ประหม่มา หรือหลอกผู้สัมภาษณ์ได้

วิธีที่เสนอนี้เริ่มจากการกำหนดความต้องการของพนักงานคือเป็นคนที่ 1) ทำงานให้เสร็จ 2)ฉลาด 3)ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยจะนำเสนอวิธีการตรวจสอบในแต่ละข้อ เช่น "การทำงานให้เสร็จ" ทำได้โดยการชวนพูดคุยถึงงานที่่เพิ่งทำเสร็จและขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทำสิ่งเหล่านั้นให้ชม ความฉลาดวัดจากการรู้จักอธิบาย รู้จักตั้งคำถามระหว่างการสนทนา ว่าสามารอธิบาย ตั้งคำถาม หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น ส่วนเรืื่องสุดท้ายคือการทำงานร่วมก้ับผู้อ่านได้ อ้นนั้นต้องวัดในบรรยากาศการสังสรรระหว่างกัน

ใครสนใจก็ติดตามอ่านรายละเอียดได้นะครับ

ความคิดเห็น

Wittaya Wijit กล่าวว่า
เขียนไปก็เพิ่งคิดได้ว่า ในการเปลี่ยนที่ทำงาน (ไม่ใช่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับ) ผมไม่เคยผ่านการทดสอบตามรูปแบบเลย

คือมีการคัดเลือกที่ไร ผมตกหมด วุฒิไม่ตรงบ้าง ตอบไม่โดนใจกรรมการบ้าง

งานที่ได้ทั้งหมดเป็นการนัดสัมภาษณ์กับหัวหน้าหน่วยงาน ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull