โฆษณา Google Chrome : คนรักสัตว์


โฆษณา Google บนโทรทัศน์ตัวที่สอง นอกจากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Google ยังแนะนำให้เราได้รู้จัก "มูลนิธิคนรักสัตว์จรจัด" ด้วย พร้อมความสำคัญของอินเทอร์เนต ในฐานะเครื่องมือสำคัญในดำเนินงานของมูลนิธิ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก... จริงหรือ ?