การ Warm Up และ Cool Down ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

สมัยที่เรียนวิชาพลศึกษา ครูก็สอนให้เรารู้จักขั้นตอน Warm Up และ Cool Down ก่อนจะเล่นกีฬาใดๆ เสมอ การ Warm Up ช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมก่อนจะเล่นกีฬา ช่วยลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ขณะที่การ Cool Down จะช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติก่อนจะทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

แนวคิดแบบนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ร่างกายของเราไม่พร้อมจะทำงานเต็มกำลังในทันที กระทั่งเครื่องจักรบางประเภทก็มีลักษณะนี้ เช่น เครื่องยนต์ที่ต้องการมีการอุ่นเครื่องก่อน ในขณะที่เครื่องจักรบางประเภทก็ไม่ต้องมีขั้นตอนนี้ เช่น พัดลม หลอดไฟ

แนวคิดเรื่อง Warm Up และ Cool Down นำไปใช้ในการปฏิบัติงานหลายๆ อย่าง เช่น การจัดการเรียนการสอน การดำเนินธุรกิจ การทำงานกลุ่ม ฯ เพียงแต่เราเรียกชื่อต่างๆ ออกไป เช่น ในเรื่องการจัดการเรียนเก็เรียกว่าการนำเข้าสู่บทเรียนหรือการสรุปบทเรียน

สิ่งที่พบเห็นคือ หลายๆ คนกล้บไม่เห็นประโยชน์ของขั้นตอนนี้ เพราะการ Warm Up และ Cool Down ไม่ใช่ขั้นตอนหลัก ไม่ได้ทำให้เกิดผลิตผลโดยตรง ทำให้ถูกมองว่าเสียเวลา เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่น เด็กน้อยคนหนึ่งมาถึงสนามฟุตบอลก็วิ่งไปเตะกับเพื่อนทัน เมื่อเล่นเสร็จก็วิ่งไปทานข้าวและอาบน้ำทันที การทำเช่นนี้เสี่ยงต่อการทำให้ตัวเองบาดเจ็บและป่วยไข้ได้

เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของทั้งสองแล้ว เราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากขั้นตอนทั้งสองอย่างเหมาะสม โดยมองหาสิ่งที่หลากหลาย สร้างสรรค์มาใช้ เพื่อให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull