ต่างกันที่ความลึก

ในบางกรณี เราได้รับคำอธิบายมากกว่าหนึ่งอย่างในเรื่องเดียวกัน ไม่จำเป็นที่อันใดอันหนึ่งจะผิด ถูกทั้งคู่อาจจะถูกแต่ระดับความลึกไม่เท่ากัน

สมมติว่าดอกไมัชนิดหนึ่งบานเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเสมอ คำอธิบายจากผู้ที่สังเกตแบบธรรมดาก็คงจะสรุปได้ว่า "ดอกไม้นี้บานในฤดูหนาว" แต่นักวิจัยได้เอาดอกไม้นี้ไปวิจัยพบว่า "ดอกไม้นี้จะบานก็ต่อเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้น และในฤดูหนาวมีช่วงเวลากลางวันสั้น ทำให้ดอกไม้นี่บานในฤดูหนาว"

นี่คือคำอธิบายที่ถูกต้องทั้้งคู่แต่ความลึำกไม่เท่ากัน หากเราต้องการทำให้ดอกไม้ชนิดนี้บานทุกฤดู คำอธิบายแรกจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะต้องรอถึงฤดูหนาว ในขณะที่คำอธิบายที่สองทำให้เราเห็นแนวทางที่จะทำได้โดยกำหนดระยะเวลาการให้แสงในห้องควบคุมแสง เป็นต้น

คำอธิบายที่ถูกต้องแต่ไม่ลึกพอก็ไม่นำไปสู่่การแก้ปัญหาได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง