ทดลองใช้โปรแกรม Partition Saving ในแผ่น Hiren Boot CD 13.1

ช่างซ่อมคอมพ์หลายๆ คนคงจะรู้จักแผ่นโปรแกรม Hiren Boot CD กันดี(ผมเคยเขียนแนะนำไว้ที่นี่) เดิมผมใช้เวอร์ชัน 10.3 มาตลอดจนแผ่นที่ใช้ประจำหายไป เลยลองโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ เวอร์ัชัน 13.1 มาลองใช้ดู

งานที่ผมทำคือสำเนาพาร์ติชันโดยการโกสท์ ปรากฎว่าโปรแกรมในส่วนที่เป็น Backup ของรุ่นนี้เปลี่ยนไปหมด ไม่ปรากฎว่ามีการบรรจุั Norton Ghost เอาไว้ หรืออีกตัว Acronis True Image ก็มีวงเล็บต่อท้ายว่าใช้ได้เฉพาะฮาร์ดดิสก์ของ Seagate เท่านั้น พอผมลองใช้กับฮาร์ดดิสก์ Samsung ก็แฮงก์ทันที

ผมลองๆ งมดูกับโปรแกรมสองสามโปรแกรม พบว่าตัวที่น่าจะใช้งานได้คือ Partition Saving โปรแกรมนี้ต่างจากโปรแกรม Ghost ที่เราคุ้นเคยหลายประการ หลังจากลองได้สองสามชั่วโมงก็สามารถสร้างอิมเมจไฟล์และนำข้อมูลคืนกลับได้ ผมเลยขอบันทึุกข้อแตกต่างระหว่าง Partition Saving กับ Nortion Ghost ดังนี้

1. การมองพาร์ติชัน
Partition Saving จะมองพาร์ติชันย่อยๆ ว่า Element ขณะที่ Ghost จะมองว่าเป็นเป็นลำดับ เช่น พาร์ติชันที่ 2 ของไดรว์ที่ 1

2. การสร้าง Image File
ในขณะที่ Ghost จะสร้างอิมเมจไฟล์ที่นามสกุล .gho โดยทั่วไปเราก็มักจะสร้างแค่แฟ้มเดียวเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์อีกพาร์ติชันหนึ่ง แต่ใน Patition Saving มีข้อแตกต่างดังนี้
- Patition Saving จะไม่สร้างแฟ้มอิมเมจ ด้วยตัวเอง ดังนั้นเราต้องใ้ช้โปรแกรมอื่นๆ (หรือเข้าระบบปฏิบัติการ Windows) เพื่อสร้างแฟ้มไว้ก่อน เช่นหากต้องการให้บันทึกในไดร์ D:\ เราต้องไปสร้างแฟ้ม pat.000 , pat.001 , pat.002 ทิ้งเอาไว้
- Patition Saving จะไม่สร้างแฟ้มที่มีขนาดเกิืน 2057 mb (ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าต้องเป็นค่านี้) หากข้อมูลที่ทำสำรองมีขนาดเกินแฟ้มนี้ิก็จะนำข้อมูลบรรจุลงในแฟ้มถัดไป โดยแฟ้มจะเขียนนั้นใช้ชื่อเดิมก้บแฟ้มแรก แต่มีการเปลี่ยนนามสกุึลสามตัวหลัง เป็น 000 , 001 ดังลำดับที่แสดงไว้ข้างต้น ต้องจะต้องเริ่มจาก 000 เสมอ นะครับ
(แน่นอนว่าเราต้องมีการคำนวณ และสร้างแฟ้มเหล่านี้ทิ้งไว้ก่อนเช่นกัน)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ หาได้จาก คู่มือการใช้งานโปรแกรม Partitiono Saving ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull