แนะนำหนังสือ Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ Ian Lloyd จากสำนักพิมพ์ Sitepoint ผมเพิ่งอ่านจบลงแบบสดๆ ร้อนๆ เหตุัเนื่องมาจาก ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่อง Xhtml และ CSS ให้มากกว่านี้ เพราะในยุคที่ผมเริ่มศึกษาเรื่องการทำเว็บ(ด้วยตนเอง) ยังเป็นยุค Html 4 หนังสือสมัยนั้นเกือบทั้งหมดก็แนะนำให้ออกแบบหน้าเว็บโดยการสร้างตาราง ความเคยชินที่ติดมานี้ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใน CSS อย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการ Layout


ต่อมาก็ถึงยุคที่ผมใช้ CMS เป็นหลัก ภาระในออกแบบหน้าเว็บใหม่ก็ลดน้อยลงเพราะหันไปใช้วิธีแก้ไขเทมเพลตเอา แม้จะเป็นเทมเพลต CSS ก็พออาศัยการลองผิดลองถูกแก้ไขไปได้ แต่ช่้วงหลังนี้ผมอยากเขียนโปรแกรมเอง การออกแบบหน้ืาเว็บเองเลยมีความจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความที่ทิ้ืงเรื่องการออกแบบหน้าเว็บไปนานเลยทำให้ผมมองหาหนังสือที่เขียนง่ายๆ ปูพื้นแบบเริ่มต้ืนมาอ่าน เพราะถ้าเป็นแต่ก่อนผมอาจจะพยามอ่านหนังสือเกี่ยวกับ CSS ระดับขั้นกลางไปเลยซึ่งก็ไม่เคยได้ผลเพราะมันยากเกินไป

หนังสือเล่มมี้ได้แนะนำวิธีการสร้างสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆ โดยใช้ Xhmtl และ CSS ในแต่ละบทจะมีการอธิบายทฤษฎี คำสั่งที่จำเป็นจริงๆ ก่อน ส่วนท้ายๆ ก็จะเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นไว้

จำนวนของ Html Elements และคำสั่งต่าง ๆใน CSS ที่หนังสือเล่มนี้มาแนะนำอาจจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับหน้งสือเล่มอื่นๆ แต่ก็อธิบายได้ละเอียด และเพียงพอต่อการสร้างเว็บไซต์เล็กๆ จริง ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องปวดหัวจำคำสั่งมากนัก

ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในวิธีการดั้งเดิมได้ใช้อ่านเพื่อปรับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ CSS และอยากฝากไปยังท่านเหล่านั้นว่า สิ่งแย่ๆในสมัยนั้น เช่นการออกแบบ CSS ตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องมา hack ให้สามารถทำงานได้กับ IE6 (ซึ่งเผลอ ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการเขียน CSS แบบปกติซะอีก) ได้ค่อยๆ หมดไปแล้ว เบราเซอร์รุ่นใหม่ๆ สนับสนุน CSS มาขึ้นเรื่อยๆ IE6 ค่อยหมดจากวงการแล้ว ก็ได้เวลาที่จะเริ่มศึกษาวิธีพัฒนาที่ีีได้มาตรฐานซะที

สำหรับผู้สนใจ สามารถซื้อได้จากเว็บ Amazon.com หรือ โหลดได้จาก www.4shared.com

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull