วิธีทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต แบบง่ายๆ

หากเราต้องการทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต สามารถทำได้หลายวิธี แบบที่ใช้ทั่วๆ ไปคือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการทดสอบความเร็ว เช่น http://speedtest.adslthailand.com/แล้วกดที่ปุ่มทดสอบก็จะทราบผล แต่บางกรณีเนตมันช้ามากจนเข้าเว็บไซต์ทำนองนี้แทบไม่ได้

วิธีง่ายๆ ที่ผมจะทดสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตนั้น ช้าหรือเร็วคือใช้คำสั่ง Ping นั่นเอง คำสั่งนี้จะแสดงเวลาตอบกลับเมื่อเราส่งแพ็คเกจไปยังเซอร์เวอร์ที่ระบุ ซึ่งผมเลือกใช้เซอร์เวอร์ yahoo.com คำสั่งที่ใช้ใน Command Promp คือ ping yahoo.com -t

ผลที่ได้รับจะปรากฎดังข้างล่าง


รูปแรกเป็นช่วง"วันแย่ๆ" ที่ความเร็วเน็ตต่ำมาก เวลาที่ตอบกลับจะประมาณ 1,600 ms


รูปที่สองเป็นผลที่ได้รับในช่วง"วันดีๆ" เวลาที่ตอบกลับประมาณ 300 ms

ซึ่งการจะใช้วิธีนี้ท่านต้องทดสอบเครือข่ายของทั้งทั้งในช่วงวันดีๆ และช่วงวันแย่ๆ แล้วจำค่าเหล่านี้ไว้ใช้ด้วยครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง