ใครคือเจ้าของ Wikipedia

หากใครคิดจะสร้างชุมชนไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ บทความของ Seth Godin เรื่อง Who owns Wikipedia? น่าจะให้แนวคิดที่ดี

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการระดมทุนของ Wikipedia ที่อาศัยการรับบริจาค ทั้งๆ ที่จริงแล้ว Wikipedia สามารถใช้วิธีติดป้ายโฆษณาเพื่อหาเงินจำนวนนั้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีจำนวนผู้ชมจำนวนมหาศาลอยู่แล้ว

เขาสันนิษฐานว่า เรื่องนี้มาจากแนวคิดที่ว่า หากใครบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทำให้ผู้นั้นกลายเป็นเจ้าของ Wikipedia หากการสนับสนุนนี้มาจากแหล่งอื่นๆ เช่น การสนับสนุนจากรัฐบาล หรือได้รับสปอนเซอร์ ก็ทำให้ Wikipedia อยู่ห่างจากชุมชนมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับ Wikipedia เลย

หากจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องถึงการมีส่วนรวมของสมาชิก หรือในแง่หนึ่งก็เป็นการมอบความเป็นเจ้าของให้กับเขาเหล่านั้นด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง