โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในธุรกิจการพิมพ์

ผมมาราชการที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อประชุมสัมนา ซึ่งในการประชุมนั้นก็มีบริษัทผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของประเทศมาสาธิตการใช้โปรแกรมที่ได้พัฒนาร่ืวมกับหน่วยงาน

แต่ิสิ่งที่น่าสนใจคือช่วงต้นๆ ของการบรรยาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดได้ขึ้นมาเกริ่นและนำบริการต่างๆ ของบริษัท เห็นว่ามีโมเดลธุรกิจที่(ผม)ไม่เคยได้ยิน ทั้งที่ทางบริษัทได้ทำหรือหน่วยงานอื่นๆทำ จึงมาบันทึกไว้เผื่อท่านใดสนใจ

1. การจัดจ้างคลังสินค้าภายนอก
เดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร ต่างๆ ซึ่งต้องมีการใช้เอกสารจำนวนมากในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น แบบฟอร์มสารพัดแบบ ไดัหันมาใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการคลังสินค้าด้านสิ่งพิมพ์แทนแล้ว

ขอยกตัวทางธนาคารบางแห่ง เดิมนั้นทางธนาคารจะจ้างพิมพ์และจัดเก็บสินค้าเหล่านี้ในคลังของตนเองและแจกจ่ายให้สาขาเมื่อได้คำขอเบิก แต่เดี๋ยวนี้จะจัดจ้างบริษัทจากข้างนอกมารับหน้าที่คลังสินค้าให้เลย โดยบริษัทที่รับจ้างนั้น จะทำหน้าที่ตั้งแต่จัดพิมพ์แบบฟอร์มและเก็บไว้ในคลังสินค้าของตัวเอง เมื่อสาขาของธนาคารต้องการเบิกก็แจ้งไปยังบริษัทที่รับจ้างซึ่งจะจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ถึงสาขาโดยตรง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บริหารคลังสินค้าทุกอย่างเช่น จัดพิมพ์เตรียมไว้ สำรองสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม ฯลฯ ทำให้ธนาคารลดภาระเรื่องเล่านี้ไปได้

2. การจัดจ้างทำบิลลิ่ง
ในเรื่องใบทวงค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เดี๋ยวนี้ทางหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่ได้จัดพิมพ์เองแล้ว แต่จะจัดจ้างบริษัทภายนอกให้พิมพ์ โดยทุกเดือนก็จะส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้ผู้รับจ้างพิมพ์ ซึุ่่งจะดำเนินการพิมพ์ บรรจุ จ่าหน้าซอง และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้เสร็จเลย

หากยังไม่จุใจ อยากได้ข้อมูลว่าในใบทวงที่ส่งไปเหล่านี้ มีชิ้นใดบ้างที่ส่งไม่ถึงผู้รับและมีการตีกลับ ก็สามารถจ้างบริษัทผู้ส่งให้บันทึกข้อมูลการตีกลับเหล่านี้ เก็บไว้เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปก็ได้

3. การจัดจ้างดำเนินการสอบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ทำให้ปัจจุบันนี้สามารถจัดพิมพ์ข้อสอบที่ระบุชื่อผู้สอบลงในกระดาษคำตอบได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถสามารถพิมพ์กระดาษคำถามสลับข้อได้หลายๆ ชุด ลดปัญหาเรื่องการทุจริตในห้องสอบได้

เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้หลายหน่วยงานหันมาจากบุคคลภายนอกทำหน้าที่คุมห้องสอบเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ควบคุมห้องสอบที่ต้องมีความรู้ในเรื่องที่มีการจัดสอบสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ในห้องสอบอีกแล้ว

ในบางกรณี เราสามารถจัดพิมพ์ชื่อผู้สอบลงในกระดาษคำตอบ ทำให้ผู้สอบไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ ลดความผิดพลาดต่างๆ ได้มาก (โดยเฉพาะปัญหาการฝนรหัสผู้เข้าสอบผิด)

บริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการสามารถเสนอเพิ่มเติมได้แก่ บริการตรวจคำตอบพร้อมกรอกคะแนนให้เสร็จเลย

4. รับจ้างสร้างคลังเอกสารอิเทคโทรนิคส์
สำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการสร้างคลังเอกสารแบบอิเลคโทรนิคส์เพื่อสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างเช่น บริษัทประกันภัย นั้น สมัยนี้้จะจัดบ้างบริษัทภายนอกมาแสกนเอกสารเหล่านี้ไว้ เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อให้สืบค้นได้ตลอดเวลา นอกจากจะไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ สืบค้นได้จากทุกแห่ง ยังสามารถสำรองข้อมูลได้โดยง่ายมีผลทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง