การกำหนดรูปแบบของ Tag สำหรับ PHP

แท็กภาษา PHP มีหลายแบบ เช่น หรือ เดิมนั้นนิยมใช้แบบแรก แต่ตัวแปล PHP รุ่นหลังๆ ก็จะหันมานิยมใช้แบบที่สองเพราะช่วยลดความสับสนเมื่อต้องใ้ช้ร่วมกันกับภาษาอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามการนำโปรแกรมที่เีขียนด้วยเวอร์ชันเก่าๆ มาใช้งานก็ต้องปรับค่าให้ตัวแปลภาษา PHP เวอร์ช้นใหม่ รู้จักแท็กแบบเดิมๆ

การตั้งค่าทำได้โดยตั้งค่า Directive ชื่อ short_open_tag ในแฟ้ม php.ini

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง