การใช้ Google Maps รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยน้ำทั่วม


View Thailand Flood in a larger map

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ Google Map สำหรับการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน นอกจากการใ้ช้ Googpe Maps แล้วยังมีการใช้ Social Media อีกหลายอย่าง ดูรายละเอียดเพิ่ีมเติมได้จากเว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง