พรบ.การศึกษาตลอดชีัวิต (สไตล์เกาหลี)

เอกสารฉบับนี้ถูกวางอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กศน. แต่ไม่มีรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม ผมเองก็เคยได้ยินเรื่องการผลักดัน "พรบ.การศึกษาตลอดชีวิต" อยู่บ้าง เข้าใจว่าเอกสารฉบับนี้อาจจะถูกใช้เป็นต้นแบบ

ใครอยากเห็นเงาลางๆ ของ กศน.ในอนาคต อ่านได้จากบทความเรื่อง "พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต สาธารณรัฐเกาหลีใต้" หรืออ่านจากเอกสารที่ผมฝากไว้ที่ www.scribd.com ก็ได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง